03/04/2023

Finland

Vuxnas lärande, Livslångt lärande, Fortbildning

Finland satsar på invandrare som hamnat utanför

Det finns många nyanlända i Finland som av olika orsaker hamnar utanför det finländska utbildningssystemet. Nu har Undervisnings- och kulturministeriet beviljat sex miljoner euro för att fånga upp dem som borde utbildas men vars integrationstid tagit slut.

Finland satsar miljoner på invandrare som fallit ur

Finland satsar på invandrare som hamnat utanför

Många grupper av människor har blivit underrepresenterade i det kontinuerliga lärandet i Finland. Till dem hör till exempel arbetskraftsinvandrare inom olika lågavlönade arbeten.

Det kan också handla om invandrarföräldrar som har skött sina barn hemma eller traumatiserade personer från krigsområden som haft begränsad förmåga att fokusera på lärandet i det nya landet.

Många av de här människorna har nu överskridit integrationstiden och kan därför inte längre studera till exempel språk avgiftsfritt i sitt nya hemland.

Språkstudier måste vara gratis

– Jag anser det vara ytterst viktigt att invandrare har möjlighet att studera finska eller svenska gratis även efter den officiella integrationstiden, säger undervisningsminister Li Andersson.

Många av de här vuxna människorna har inte enbart brister i landets språk, utan ofta också bristfälliga grundläggande färdigheter som hindrar dem från att hitta sysselsättning eller från att stärka sin yrkeskompetens.

Det finns också invandrare som glömt mycket från sin tidigare skolgång, eller som redan under barn- och ungdomsåren saknat intresse och fokus för sina studier.

Öka möjligheterna att få jobb

Det beviljade understödet på sex miljoner är avsett för att öka deltagandet hos de här grupperna som är underrepresenterade i det kontinuerliga lärandet. Man vill också på det här sättet öka de här människornas anställbarhet.

Pengarna har nu fördelats på olika medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet och studiecentraler. Uppdraget för dem är att ordna utbildningar under en tidsperiod på ett till två år.

Läs mera

Flere nyheder fra NVL

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Osaamistarvekomitea arvioi uuden teknologian vaikutuksia osaamistarpeisiin ja työmarkkinoihin

03/04/2024

Norge

Norjan hallitus nimitti helmikuun alussa uuden osaamistarvekomitean. Komitean tehtävänä on analysoida, miten uusi teknologia vaikuttaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Þann 8. febrúar á þessu ári héldu Samtök finnskra verkalýðsfélaga (SAK), Samtök finnsks iðnaðar (EK) og Þjónustumiðstöð símenntunar og atvinnu (JOTPA) vefnámskeið um stafræna hæfni í Finnlandi.

Share This