01/12/2023

Norge

Etter- og videreutdanning, Høyere utdanning, Arbeidsliv, Fag- og yrkesopplæring

Flere nye satsinger innen høyere utdanning og kompetanse

Forslaget for Statsbudsjettet for 2024 er lagt fram og regjeringen presenterer tiltak for å styrke høyere yrkesfaglig utdanning, ordningen Fagbrev på jobb, norsk fagspråk og digital norskopplæring.

Flere nye satsinger innen høyere utdanning og kompetanse

Statsbudsjettet 2024 presenterer en rekke nye satsinger innen kompetanse og utdanning

Til neste år skal fullføringsretten rulles ut, noe som innebærer at voksne som ikke har rett til videregående opplæring skal få mulighet til det. Det bevilges 320 millioner norske kroner for å sikre at alle har rett til å fullføre og bestå videregående opplæring. Det foreslås også at flere skal kunne innrulleres i ordningen Fagbrev på jobb til neste år. Ordningen skal sikre at voksne som mangler formell kompetanse, kan ta et fagbrev mens de er i arbeid.

I tillegg skal det utvikles en lærerstyrt digital norskopplæring på nasjonalt nivå, særlig tilknyttet opplæring for flyktninger som skal raskt ut i arbeid. Mange flyktninger har høyere utdanning og andre former for kompetanse, og målet er dermed at man kommer raskt ut i arbeid, samtidig som man kan ta del av norskopplæringen.

Alle karriereveiledere skal samles til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanses Tromsø-kontor innen 2025, hvor omtrent halvparten tidligere var lokalisert i tre ulike fylkeskommuner. Dette skal blant annet effektivisere driften av karriereveiledning.no og styrke fagmiljøet.

Fagskolene får 500 nye studieplasser, samt økte driftsmidler og søkbare utviklingsmidler.

Her kan du lese mer om statsbudsjettet 2024:

Flere nyheder fra NVL

Lärare och glada barn som ritar tillsammans i ett klassrum.

19/06/2024

Sverige

Barnskötare är den största yrkesgruppen i förskolan och spelar en viktig roll för barnens trygghet, omsorg och sociala utveckling. Det är i dag för stor variation på de utbildningar till barnskötare som finns i Sverige. Utbildningarna behöver bli mer anpassade till det arbete som väntar de studerande efter utbildningen.

Menntun ungs fólks í afplánun.

18/06/2024

Norden

Pohjoismaisissa vankiloissa toimivat opettajat, konsultit ja johtajat jakavat uudessa materiaalipaketissa kokemuksiaan nuorten vankien koulutuksesta.

Menntun ungs fólks í afplánun.

17/06/2024

Norden

Kennarar, ráðgjafar og stjórnendur i norrænum fangelsum miðla nýju fræðsluefni af reynslu sinni af vinnu við menntun ungs fólks í afplánun.

Share This