08/08/2023

Norge

Digital undervisning, Fleksibel læring, Høyere utdanning, Fag- og yrkesopplæring

Flere velger høyere yrkesfaglig utdanning i Norge

Siden 2018 har norsk høyere yrkesfaglig utdanning hatt en økning på 70% studenter. Det har aldri før vært like mange uteksaminerte fagskolestudenter som nå.

Flere velger høyere yrkesfaglig utdanning i Norge

Flere norske studenter velger høyere yrkesfaglig utdanning

Tilstandsrapporten for høyere yrkesfaglig utdanning lanseres årlig av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Rapporten viser at det i 2022 var 28.000 studenter i sektoren, med 10.000 uteksaminerte.

Den store delen av studentmassen er i hovedsak voksne arbeidstakere som studerer ved siden av jobb, hvor nær 7 av 10 studenter tar studiene på deltid. Andel nettbaserte studier har også vokst de senere årene.

De tekniske studiene har flest studenter, etterfulgt av helse og velferd og økonomi og administrasjon. Helse- og velferdsstudiene har hatt en vekst på 2200 studenter siden 2018, noe som er positivt i lys av mangel på arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren. Det er også en økning på 80% mannlige studenter til nevnte helse- og velferdsfagene.

Les tilstandsrapporten for høyere yrkesfaglig utdanning her

Mer informasjon og statistikk om høyere yrkesfaglig utdanning finner du her

Flere nyheder fra NVL

Ny modell for opptak til høyere utdanning

17/04/2024

Norge

Regjeringens forslag til opptak for høyere utdanning skal stimulere til at flere kommer raskere i gang med studier og ut i arbeidslivet

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Osaamistarvekomitea arvioi uuden teknologian vaikutuksia osaamistarpeisiin ja työmarkkinoihin

03/04/2024

Norge

Norjan hallitus nimitti helmikuun alussa uuden osaamistarvekomitean. Komitean tehtävänä on analysoida, miten uusi teknologia vaikuttaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Share This