17/01/2024

Finland

Lika möjligheter, Fortbildning

Folkbildningen har jobb kvar med likabehandlingen

Sedan några år har Finland en jämställdhets- och likabehandlingslag som förutsätter att alla läroanstalter har en jämställdhetsplan och en likabehandlingsplan

Folkbildningen har jobb kvar med likabehandlingen

Folkbildningen har jobb kvar med likabehandlingen

Utbildningsstyrelsen undersökte under hösten hur många institutiuoner inom den fria bildningen som har gjort upp sådana planer. Resultatet var nedslående. Trots att det är lag på att ha dessa så har bara hälften gjort upp dem på det sätt som lagen föreskriver. Enkätsvaren visar också att många har en särskild utmaning med hur de studerande skall involveras i processen.

– I planerna beaktas jämställdhet mellan könen, men åtgärder för att förebygga diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck saknas i många läroanstalters planer trots den uttryckliga skyldigheten att planera för detta enligt jämställdhetslagen. Tillgängligheten i läroanstalternas verksamhet beaktas dock väl, konstaterar forskare Anna Mikkola.

Ladda ner Utbildningsstyrelsens rapport (på finska)

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This