14/11/2023

Sverige

Utbildningspolitik, Lika möjligheter

Förtydligande i lagen ska leda till att alla elever får tillgång till läroböcker

Läromedel av hög kvalitet är viktiga för elevernas lärande och ett viktigt stöd för lärare. Trots detta saknar många skolor tillgång till ändamålsenliga läromedel. I mars 2023 beslutade regeringen om ett nytt statsbidrag som kan användas för att köpa in läromedel till skolorna.

Förtydligande i lagen ska leda till att alla elever får tillgång till läroböcker

Förtydligande i lagen ska leda till att alla elever får tillgång till läroböcker

Läromedel av hög kvalitet är viktiga för elevernas lärande och ett viktigt stöd för lärare. Trots detta saknar många skolor tillgång till ändamålsenliga läromedel. I mars 2023 beslutade regeringen om ett nytt statsbidrag som kan användas för att köpa in läromedel till skolorna.

Nu i oktober 2023 tar Sveriges regeringen nästa steg och lägger fram en proposition i vilken det föreslås att det ska förtydligas i skollagen att eleverna ska ha tillgång till de läroböcker, andra läromedel och andra lärverktyg som behövs för en god kunskapsutveckling i enlighet med utbildningens mål. Sveriges regering vill även att det i skolagen ska definieras vad läroböcker, läromedel och lärverktyg är.

– Våra elever ska ha tillgång till riktiga böcker. De bästa förutsättningarna för att lära sig att läsa och skriva får man med böcker, papper och pennor. För att skollagen inte ska kunna tolkas som att det räcker med digitala lärverktyg eller information på internet behöver lagen förtydligas, säger skolminister Lotta Edholm.

Ändringarna i skollagen syftar också till att öka medvetenheten om vilken betydelse som läroböcker, andra läromedel och andra lärverktyg har för undervisningen. Tydliga definitioner kan också underlätta Skolinspektionens inspektionsarbete.

Läs mer här:

Flere nyheder fra NVL

Se opptak av Kunnskapsprat om kompetanse og arbeidsliv fra Norge

04/12/2023

Norge

På Direktoratet for utdanning og kompetanse sitt frokostmøte i Oslo 22. november spurte vi: Hva som skal til for å få flere i jobb? Og hvordan kan økt kompetanse bidra til at flere står lenger i arbeid?

Flere nye satsinger innen høyere utdanning og kompetanse

01/12/2023

Norge

Forslaget for Statsbudsjettet for 2024 er lagt fram og regjeringen presenterer tiltak for å styrke høyere yrkesfaglig utdanning, ordningen Fagbrev på jobb, norsk fagspråk og digital norskopplæring.

Ti anbefalinger for bedre dimensjonering av høyere utdanning

29/11/2023

Norge

Ráðin eru veitt af stofnun háskólamenntunar og hæfni (Hk-dir) sem falið var að rannsaka framboð háskólamenntunar af norska menntamálaráðuneytinu.

Share This