14/11/2023

Sverige

Utbildningspolitik, Lika möjligheter

Förtydligande i lagen ska leda till att alla elever får tillgång till läroböcker

Läromedel av hög kvalitet är viktiga för elevernas lärande och ett viktigt stöd för lärare. Trots detta saknar många skolor tillgång till ändamålsenliga läromedel. I mars 2023 beslutade regeringen om ett nytt statsbidrag som kan användas för att köpa in läromedel till skolorna.

Förtydligande i lagen ska leda till att alla elever får tillgång till läroböcker

Förtydligande i lagen ska leda till att alla elever får tillgång till läroböcker

Läromedel av hög kvalitet är viktiga för elevernas lärande och ett viktigt stöd för lärare. Trots detta saknar många skolor tillgång till ändamålsenliga läromedel. I mars 2023 beslutade regeringen om ett nytt statsbidrag som kan användas för att köpa in läromedel till skolorna.

Nu i oktober 2023 tar Sveriges regeringen nästa steg och lägger fram en proposition i vilken det föreslås att det ska förtydligas i skollagen att eleverna ska ha tillgång till de läroböcker, andra läromedel och andra lärverktyg som behövs för en god kunskapsutveckling i enlighet med utbildningens mål. Sveriges regering vill även att det i skolagen ska definieras vad läroböcker, läromedel och lärverktyg är.

– Våra elever ska ha tillgång till riktiga böcker. De bästa förutsättningarna för att lära sig att läsa och skriva får man med böcker, papper och pennor. För att skollagen inte ska kunna tolkas som att det räcker med digitala lärverktyg eller information på internet behöver lagen förtydligas, säger skolminister Lotta Edholm.

Ändringarna i skollagen syftar också till att öka medvetenheten om vilken betydelse som läroböcker, andra läromedel och andra lärverktyg har för undervisningen. Tydliga definitioner kan också underlätta Skolinspektionens inspektionsarbete.

Läs mer här:

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This