16/01/2023

Norge

Utdanningspolitikk

Gjennomgang av økonomiske støtteordninger for utdanningskvalitet og internasjonalisering i Norge

Minister for høyere utdanning og forskning i Norge, Ola Borten Moe varsler «ekstrem oppussing» av eksisterende tilskuddsordninger som skal bidra til kvalitet i undervisningen og internasjonalisering av utdanningsløpene.

Gjennomgang av økonomiske støtteordninger for utdanningskvalitet og internasjonalisering i Norge

Gjennomgang av økonomiske støtteordninger for utdanningskvalitet og internasjonalisering i Norge

Minister for høyere utdanning og forskning i Norge, Ola Borten Moe varsler «ekstrem oppussing» av eksisterende tilskuddsordninger som skal bidra til kvalitet i undervisningen og internasjonalisering av utdanningsløpene. Dette innebærer en gjennomgang av tilskuddsordninger på nærmere 500 millioner kroner. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har ansvar for disse ordningene, som i hovedsak har universiteter og høyskoler som målgruppe.

Direktør for HK-dir, Sveinung Skule sier at direktoratet ser fram til gjennomgangen. Han framhever at målet med tilskuddsordningene innen internasjonalisering er å stimulere til kvalitetsutvikling, globalt samarbeid og studentutveksling, mens de nasjonale kvalitetsprogrammene skal bidra til utvikling av fremragende utdanningskvalitet, relevans, samarbeid med arbeidslivet, digitalisering og innovasjon i læringsmetoder. Ifølge Skule bør det alltid være fokus på ressurseffektiv måloppnåelse når det gjelder politiske målsetninger.

Gjennomgangen er også varslet i tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til HK-dir.

Ministerens varslede gjennomgang har fått oppmerksomhet i sektoren og i media.

Flere nyheder fra NVL

Tillögur að fimm stefnum í stafrænni inngildingu (íslensku)

29/09/2023

Norden

Nordic Network for Adult Learning (NVL) kynna fimm tillögur til að styðja við þróun stafrænnar hæfni meðal fullorðinna einstaklinga.

Forberedende Voksenundervisning (FVU) er vigtig men udfordret

27/09/2023

Danmark

Aikuisten valmentava koulutus (FVU) on tärkeä koulutusmuoto, mutta sille aiheuttavat haasteita muun muassa tiukka taloustilanne ja kohderyhmien kirjavuus.

Positive effekter af arbejdsmarkedsuddannelse for ufaglærte

27/09/2023

Danmark

Tanskalaistutkimuksen mukaan palkansaajille on hyötyä osallistumisesta työmarkkinakoulutuksen (AMU) nimellä kulkeviin lyhyisiin koulutuksiin.

Share This