16/01/2023

Norge

Utdanningspolitikk

Gjennomgang av økonomiske støtteordninger for utdanningskvalitet og internasjonalisering i Norge

Minister for høyere utdanning og forskning i Norge, Ola Borten Moe varsler «ekstrem oppussing» av eksisterende tilskuddsordninger som skal bidra til kvalitet i undervisningen og internasjonalisering av utdanningsløpene.

Gjennomgang av økonomiske støtteordninger for utdanningskvalitet og internasjonalisering i Norge

Gjennomgang av økonomiske støtteordninger for utdanningskvalitet og internasjonalisering i Norge

Minister for høyere utdanning og forskning i Norge, Ola Borten Moe varsler «ekstrem oppussing» av eksisterende tilskuddsordninger som skal bidra til kvalitet i undervisningen og internasjonalisering av utdanningsløpene. Dette innebærer en gjennomgang av tilskuddsordninger på nærmere 500 millioner kroner. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har ansvar for disse ordningene, som i hovedsak har universiteter og høyskoler som målgruppe.

Direktør for HK-dir, Sveinung Skule sier at direktoratet ser fram til gjennomgangen. Han framhever at målet med tilskuddsordningene innen internasjonalisering er å stimulere til kvalitetsutvikling, globalt samarbeid og studentutveksling, mens de nasjonale kvalitetsprogrammene skal bidra til utvikling av fremragende utdanningskvalitet, relevans, samarbeid med arbeidslivet, digitalisering og innovasjon i læringsmetoder. Ifølge Skule bør det alltid være fokus på ressurseffektiv måloppnåelse når det gjelder politiske målsetninger.

Gjennomgangen er også varslet i tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til HK-dir.

Ministerens varslede gjennomgang har fått oppmerksomhet i sektoren og i media.

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This