15/01/2024

Norge

Etter- og videreutdanning, Høyere utdanning, Arbeidsliv

Gjør det enklere for voksne å få studielån

En helt ny låneordning for voksne i arbeidslivet er under utvikling av Lånekassen. Flere voksne skal få råd til å studere ved siden av jobb.

Gjør det enklere for voksne å få studielån

Voksne mennesker skal kunne få råd til å studere og jobbe samtidig

Arbeidslivets kompetansebehov fordrer at flere får den kompetansen som skal til for å møte disse utfordringene. Med Lånekassens nye ordning legges det til rette for at flest mulig voksne, uavhengig av bosted, kan ta kort og fleksibel utdanning.

Dagens situasjon gjør det vanskelig økonomisk for voksne, dersom de må ta fri fra jobb og andre forpliktelser for å gjennomføre utdanning. Låneordningen per dags dato tar i hovedsak for seg utdanningsløp på heltid eller deltid over minst ett semester.

Med den nye ordningen, kan voksne selv velge frekvens på utbetaling og lånet kan innvilges på utdanninger kortere enn ett semester.

Les mer her:

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This