19/04/2022

Danmark

Voksenuddannelse

Hjælp til ukrainere gennem partnerskab for hurtig adgang til job

Partnerskabet har til henblik at skabe de bedste muligheder for at de ukrainske flygtninge får hurtig adgang til arbejdsmarkedet ved at fokusere på kompetenceafklaring, uddannelsesbehov, oprettelse af jobbank, danskundervisning samt adgang til integrationsgrunduddannelsen.

Hjælp til ukrainere gennem partnerskab for hurtig adgang til job

Hjælp til ukrainere gennem partnerskab for hurtig adgang til job

Regeringen, dansk arbejdsgiverforening (DA), fagbevægelsens hovedorganisation (FH), akademikerne (AC), kommunernes landsforening (KL) og Danske Regioner er indgået i et partnerskab, med henblik på at skabe de bedste muligheder for at de ukrainske flygtninge, får hurtig adgang til arbejdsmarkedet. Der sættes bl.a. fokus på kompetenceafklaring, uddannelsesbehov, oprettelse af jobbank, danskundervisning samt adgang til integrationsgrunduddannelsen (IGU).

Der lægges vægt på at alle relevante parter – herunder virksomheder og frivillige organisationer – bliver inddraget i arbejdet.

Flere nyheder fra NVL

En lærer og en elev sidder over for hinanden og fører en samtale, mens de sidder ved et bord i et klasseværelse omgivet af studiematerialer og farvetuscher.

23/04/2024

Norden

NVL’s netværk for uddannelse i fængsler har nedsat en arbejdsgruppe, som skal analysere og på sigt styrke uddannelsesmulighederne for kvinder i fængsel.

Ny modell for opptak til høyere utdanning

17/04/2024

Norge

Regjeringens forslag til opptak for høyere utdanning skal stimulere til at flere kommer raskere i gang med studier og ut i arbeidslivet

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Share This