10/01/2024

Finland

Hur skulle AI kunna synliggöra kompetens?

I oktober 2023 arrangerades temaveckan #UpptäckDittKunnande där alla som arbetar med validering på olika nivåer bjöds in att genomföra webbinarier, diskussioner, kurser och föreläsningar.

A robot arm with sleek, metallic surfaces holding a complex, glowing geometric figure composed of interconnected lines and nodes, against a dark background, symbolizing advanced technology and artificial intelligence

Hur skulle AI kunna synliggöra kompetens?

Det var andra gången som veckan ordnades och NVL var med även denna gång, med ett webbinarium om branschvalidering, som nu är på väg till Finland. I samband med veckan bad en av arrangörerna ChatGPT om tips på hur AI tycker vi skall göra våra kompetenser synliga. Här kommer de tio bästga tipsen:

Upptäck ditt eget kunnande och gör det synligt:

 1. Självreflektion: börja med att reflektera över dina styrkor och svagheter. Vad faller sig naturligt för dig? Vad tycker du mest om att göra? Hurdan feedback har du fått från andra människor gällande dina färdigheter?
 2. Kompetensdagbok: starta en kompetensdagbok där du varje dag antecknar en ny sak som du har lärt dig eller lyckats med. Det kan vara en stor prestation eller en ringa färdighet.
 3. Infografik om dig själv: skapa en visuell infografik som visar dina viktigaste styrkor, färdigheter och prestationer. Du kan dela den på sociala medier eller bifoga den till ditt CV.
 4. Kompetensfest: anordna en liten fest eller ett evenemang där du kan bjuda in vänner och kollegor för att diskutera och fira kunnande.
 5. Samarbete med intressentgrupper: samarbete med intressentgrupper, till exempel andra proffs, mentorer eller gemenskaper kan hjälpa dig att se din kompetens från en ny synvinkel och visa upp ditt kunnande i olika sammanhang.
 6. Tidigare erfarenhet: tänk på vad du har gjort tidigare i ditt liv. Arbetslivserfarenhet, utbildning och hobbyer kan avslöja mycket om ditt kunnande. Dina egna färdigheter kan också komma fram genom dina prestationer. Tänk på vad du har åstadkommit i ditt arbete, dina studier eller dina hobbyer. Har du uppnått positiva resultat eller löst svåra problem? Din kompetens utvecklas med tiden. Observera hur du har utvecklats under åren och vilka nya färdigheter du har lärt dig.
 7. Feedback: be om feedback från andra, särskilt dem som har arbetat tillsammans med dig med projekt eller studerat samma ämnen. Andras synpunkter kan hjälpa dig att se dina egna färdigheter ur ett utomstående perspektiv.
 8. Självutvärdering: du kan använda verktyg och övningar för självutvärdering som finns tillgängliga på nätet. De kan hjälpa dig att identifiera dina styrkor.
 9. Kompetenskarta: skapa en kompetenskarta som beskriver dina olika färdigheter och hur de förhåller sig till varandra. Detta kan hjälpa dig att visualisera hur olika färdigheter är kopplade till varandra. Du kan använda olika diagram och grafer för att berätta en historia om ditt kunnande.
 10. Kompetensportfölj: skapa en portfölj som innehåller exempel på ditt arbete, dina projekt och dina prestationer. Du kan dela den på nätet eller skicka den till potentiella arbetsgivare.

Hjälp andra att uppvisa sitt kunnande:

 1. Ge positiv feedback: ge andra positiv feedback om deras prestationer och framgångar. Fäst uppmärksamhet särskilt vid styrkor och framgångar.
 2. Uppmuntra självreflektion: uppmana den andra personen att reflektera över sina egna styrkor och färdigheter, stora som små. Du kan fråga dem direkt vad de gillar och vilka deras styrkor är. Detta kan hjälpa dem att reflektera och att identifiera styrkorna.
 3. Lyssna aktivt: lyssna när den andra personen pratar om sig själv, sina mål och drömmar.
 4. Samarbeta i projekt: att arbeta tillsammans kan hjälpa andra personer att se hur deras färdigheter kompletterar andras kunnande, och hur den andra tillför mervärde till teamet eller projektet.
 5. Föreslå självmarknadsföring: uppmuntra andra att marknadsföra sig själva till exempel genom att uppdatera sin LinkedIn-profil och med att nätverka med andra proffs.

Dessutom påminner AI oss om individuella skillnader mellan människor:

“Det är viktigt att vara känslig för hur en annan person reagerar och hur hen vill behandla sitt eget kunnande. Vissa människor kan vara blyga och kan hjälpas med ett konstruktivt och stödjande förhållningssätt.”

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This