17/01/2022

Finland

Distansutbildning, Utbildningspolitik, Lika möjligheter

Infopaket om Corona-situationen

Utbildningsstyrelsen har uppdaterat sitt stödmaterial för utbildningsanordnare på olika stadier.

Infopaket om Corona-situationen

Infopaket om Corona-situationen

Här finns stöd och instruktioner som hjälper vid en eventuell fortsatt distansundervisning, uppdaterade rekommendationer och en översikt av vad som gäller vid respektive utbildningsstadie.

Dessutom har Utbildningsstyrelsen producerat översikter som går igenom hur en återgång till närstudier skall gå till.

Läs Utbildningsstyrelsens stödmaterial här

Flere nyheder fra NVL

Ny modell for opptak til høyere utdanning

17/04/2024

Norge

Regjeringens forslag til opptak for høyere utdanning skal stimulere til at flere kommer raskere i gang med studier og ut i arbeidslivet

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Osaamistarvekomitea arvioi uuden teknologian vaikutuksia osaamistarpeisiin ja työmarkkinoihin

03/04/2024

Norge

Norjan hallitus nimitti helmikuun alussa uuden osaamistarvekomitean. Komitean tehtävänä on analysoida, miten uusi teknologia vaikuttaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Share This