26/06/2023

Norden

Digitale kompetanser, Arbeidsliv, Livslang læring

Involver de ansatte i digital omstilling – skap sammenheng og gode prosesser

Dette er hovedbudskapet i den nye forskningsrapporten Morgendagens arbeidsliv i den digitale omstilling. Rapportens fem anbefalinger er basert på en kvalitativ undersøkelse av små og mellomstore industribedrifter i de fem nordiske land. Medarbeidere med og uten fagbrev, samt deres ledere har blitt intervjuet.

Morgendagens arbeidsliv i den digitale omstilling

Morgendagens arbeidsliv i den digitale omstilling

Rapporten er del to av et større forskningsprosjektet, finansiert av Nordisk ministerråd (NMR): Formålet med prosjektetet Livslang lærings rolle i den digitale transformation og digitale inklusion er å undersøke aktuelle nordiske utfordringer og komme frem til felles løsninger.

Rapporten setter søkelys på fremtidige initiativer som kan fremme digital omstilling gjennom kompetanseutvikling. I rapporten framhever forskerteamet, at virksomheter i omstilling må bruke tid til dialog med – og reell involvering av de ansatte.

Nettverket NVL digital arbeidsliv har bidratt med kontakter innenfor nordiske industribedrifter, og med beskrivelser av policy i de nordiske land.

Prosjektet, rapporten og dialogverktøyet er gjennomført som et team-samarbeid mellom:

  • Mie Buhl, Professor, Aalborg Universitet – Forskningsleder
  • Maria Hvid Dille, PhD, Aalborg Universitet
  • Asbjørn Kårstein, Forsker, Høgskolen i Innlandet
  • Kjell Nyman, Konsulent, Sverige

Les rapporten her

For mer informasjon, eller andre kommentarer, vennligst kontakt:

Fem anbefalinger og et dialogverktøy

Forskningsrapporten omfatter fem anbefalinger rettet mot praksis- og policy-nivået. Anbefalingene egner seg godt for virksomheter som er i ferd med å starte en digital omstillingsprosess, og også for de som er godt i gang. De er også ment til å gi innsikt i forholdene som kan være med på å fremme eller forsinke omstillingen, og hvordan man kan få bedre medarbeiderinvolvering.

Den første anbefalingen, Implementer rettidig langsomhed, handler om å bruke god tid til å forstå den digitale omstillingens kompleksitet.

Den andre anbefalingen, Prioritér et bredt repertoire af strategier til at navigere i den digitale omstilling, går ut på å prøve et bredt repertoar av ulike strategier som kan skape oppmerksomhet det som fungerer godt og det som fungerer mindre godt.

Den tredje anbefalingen, Skab opmærksomhed(er) i praksis på sammenhænge, handler om å se sammenhengen som digitale teknologier allerede er innbefattet i, og hvordan dette påvirker helheten.

Den fjerde anbefalingen, Inkludér arbejdsstyrkens vidensformer som legitime, går ut på å aktivt inkludere medarbeideres faglige produksjonskompetanse som en legitim vitenskapsform som kan bidra til økt innovasjon, medarbeidertrivsel og vekst.

Den siste anbefalingen, Kobl kompetenceudviklingsforløb med forløb om kontekstforståelse, fokuserer på å også kunne ha aktiv dialog med medarbeidere til å kunne være med på utviklingen, i motsetning til å henge etter eller falle fra.

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This