28/11/2022

Norge

Etäopetus, Monimuoto-opetus, Täydennyskoulutus, Digitaitoja, Elinikäinen oppiminen, Elinkeinoelämä, Aikuisten oppiminen, Ammatillinen koulutus

Kestävä kehitys korostui tänä vuonna toimialakohtaisten koulutusten rahoituksessa

Norjan korkeakoulutus- ja osaamisvirasto on jakanut 94 miljoonaa kruunua osaamisen kehittämiseen yhdellätoista eri toimialalla.

Bærekraftige bransjeprogram i fokus ved årets tildeling

Työlliset, lomautetut ja työttömät saavat koulutusta vihreästä siirtymästä.

Norjan toimialakohtaiset ohjelmat ovat syntyneet kolmikantayhteistyönä: valtio ja työelämäosapuolet kartoittavat yhdessä alakohtaisia osaamistarpeita ja myöntävät koulutuksen tarjoajille rahoitusta niiden ratkaisemiseen.

Työelämässä tarvitaan lyhyitä ja joustavia täydennyskoulutuksia. Muun muassa jäte- ja kierrätysalan, teollisuus- ja rakennusalan sekä matkailualan työntekijät voivat nyt päivittää osaamistaan työn ohessa. Samalla työelämä saa tarpeellista uutta tietotaitoa.

Kaikilla toimialoilla kestävä kehitys on osaamistarpeiden keskiössä. Yksi rahoitusta saaneista koulutuksen tarjoajista on Norjan ympäristö- ja biotieteiden yliopisto NMBU, joka suunnittelee jätelogistiikan moduulin jäte- ja kierrätysalan tarpeisiin.

Tutkimus- ja korkeakoulutusministeri Ola Borten Moe toteaa: ”Kolmikantayhteistyö on ratkaiseva edellytys sille, että toimijat pystyvät kehittämään räätälöityjä täsmäkoulutuksia, joita voidaan hyödyntää joustavasti. Mielestämme tämän vuoden alavalintamme olivat onnistuimme hyvin tänä vuonna tuettavien alojen valinnassa, ja saamamme hakemukset olivat hyviä.”

Linkissä lisätietoa aiheesta ja koulutuksen tarjoajille myönnetyt rahamäärät

Flere nyheder fra NVL

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Osaamistarvekomitea arvioi uuden teknologian vaikutuksia osaamistarpeisiin ja työmarkkinoihin

03/04/2024

Norge

Norjan hallitus nimitti helmikuun alussa uuden osaamistarvekomitean. Komitean tehtävänä on analysoida, miten uusi teknologia vaikuttaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Þann 8. febrúar á þessu ári héldu Samtök finnskra verkalýðsfélaga (SAK), Samtök finnsks iðnaðar (EK) og Þjónustumiðstöð símenntunar og atvinnu (JOTPA) vefnámskeið um stafræna hæfni í Finnlandi.

Share This