01/03/2023

Norge

Täydennyskoulutus, Koulutuspolitiikka, Elinkeinoelämä

Korkea-asteen ammattioppilaitosten kykyä vastata työelämän tarpeisiin vahvistetaan

Oppilaitosten tulee kehittää koulutustarjontaansa vastatakseen entistä paremmin työelämän osaamistarpeisiin.

Styrking av fagskolers evne til å møte arbeidslivets behov

Korkea-asteen ammattioppilaitosten kykyä vastata työelämän tarpeisiin vahvistetaan

Tutkimus- ja koulutusministeri Ola Borten Moen mukaan Norjan hallitus aikoo selvittää mahdollisuutta antaa korkea-asteen ammatillisille oppilaitoksille (fagskole) vapaammat kädet käynnistää uusia koulutuksia ilman nykyistä byrokraattista hakumenettelyä. Hallitus pyrkii saamaan aihetta käsittelevän esityksensä valmiiksi lausuntokierrokselle kesällä 2023.

Tämänhetkisessä menettelyssä uudet korkea-asteen ammatilliset koulutukset on hyväksytettävä NOKUTilla, joka on Norjan kansallinen koulutuksen laadunvalvontaelin. Viime vuosina sekä opiskelijoiden että koulutusohjelmien määrä on kasvanut selvästi, joten hakemusten käsittelyajat ovat pidentyneet.

– Haluamme, että toimintansa vakiinnuttaneet oppilaitokset voivat itse tehdä laadunvarmistuksen ja käynnistää uusia koulutuksia ilman ulkoista hyväksymismenettelyä eli niin kutsuttua oppilaitosakkreditointia. Uusi toimintatapa vähentää byrokratiaa ja antaa oppilaitoksille mahdollisuuden suunnitella monialaisia koulutusohjelmia, Borten Moe toteaa.

Hallituksen tiedonanto korkea-asteen ammattikoulutuksista

Korkea-asteen ammatillisia koulutuksia suorittavien määrä kasvoi Norjassa lähes 70 prosenttia vuosien 2018 ja 2021 välillä, ja vuonna 2021 opiskelijoita oli lähes 28 000. Tänä vuonna korkea-asteen ammatilliseen koulutukseen on varattu 20 miljoonaa kruunua 500 opiskelupaikan lisäykseen sekä 52 miljoonaa kruunua muun muassa uusien opinto-ohjelmien kehittämiseen. Silti työelämässä on edelleen kattamattomia osaamistarpeita. Norjan suurimman työnantajajärjestön NHO:n osaamisbarometrin mukaan ammattikoulutetusta työvoimasta on pulaa erityisesti rakennusalalla, teollisuudessa, IT-alalla ja hoito- sekä hoiva-aloilla.

Odotettavissa on, että digitalisaation, väestön ikääntymisen ja vihreän siirtymän myötä korkea-asteen ammattikoulutuksen kysyntä lisääntyy jatkossa entisestään. Hallituksen mukaan tarvitaan keskustelua siitä, miten korkea-asteen ammattikoulutusta tarjoavat oppilaitokset voivat vastata työelämän osaamistarpeisiin entistäkin paremmin. Saadakseen aiheesta lisää ajantasaista tietoa Norjan osaamisministeriö laatii korkea-asteen ammatillisesta koulutuksesta tiedonannon Norjan parlamentille. Tiedonanto luovutetaan parlamentille viimeistään keväällä 2025.

Lue lisää aiheesta (norjaksi)

Flere nyheder fra NVL

Forberedende Voksenundervisning (FVU) er vigtig men udfordret

27/09/2023

Danmark

Aikuisten valmentava koulutus (FVU) on tärkeä koulutusmuoto, mutta sille aiheuttavat haasteita muun muassa tiukka taloustilanne ja kohderyhmien kirjavuus.

Positive effekter af arbejdsmarkedsuddannelse for ufaglærte

27/09/2023

Danmark

Tanskalaistutkimuksen mukaan palkansaajille on hyötyä osallistumisesta työmarkkinakoulutuksen (AMU) nimellä kulkeviin lyhyisiin koulutuksiin.

Forberedende Voksenundervisning (FVU) er vigtig men udfordret

27/09/2023

Danmark

Undirbúningsnám fyrir fullorðna er mikilvægt en við blasa áskoranir meðal annars af þröngum fjárhag og afar misleitum markhópi.

Share This