02/05/2023

Norge

Elinkeinoelämä, Ammatillinen koulutus

Korkea-asteen lyhyet ammatilliset koulutukset vastaavat hyvin työelämän tarpeita

Korkea-asteen lyhyen ammatillisen koulutuksen (fagskole) suorittaneille suunnattu tuore kyselytutkimus osoittaa, että tutkintojen työelämävastaavuus on yleisesti ottaen hyvä. Koulutuksen suorittaneet ovat enimmäkseen tyytyväisiä koulutusohjelmiin, ja suurin osa heistä sijoittuu valmistuttuaan koulutustaan vastaavaan työhön.

Høy arbeidsmarkedsrelevans i fagskoleutdanningene

Korkea-asteen lyhyiden ammatillisten koulutusten työelämävastaavuus on hyvä.

Pohjoismainen innovaatioiden, tutkimuksen ja koulutuksen tutkimuslaitos NIFU:n laatima raportti perustuu kyselytutkimukseen, joka suunnattiin korkea-asteen lyhyen ammatillisen koulutuksen (fagskole) vuosina 2019–2020 suorittaneille. Lisäksi NIFU on analysoinut kaikkia fagskole-koulutuksen opiskelijoita koskevia rekisteritietoja vuosilta 2010–2020.

Tutkimuksen päätuloksia

  • Fagskole-koulutus vastaa hyvin työelämän tarpeita. Valmistuneet kertovat olevansa pääosin tyytyväisiä koulutukseen, ja suurin osa heistä saa valmistuttuaan koulutusta vastaavaa työtä.
  • Eri koulutusalojen välillä on silti suuria eroja. Valmistuneiden tausta, suoritukset ja työelämäasema koulutuksen jälkeen noudattavat koulutusaloittain selvää kaavaa.
  • Fagskole-tutkinnon suorittaneiden työllisyys on noussut ja työttömyys laskenut aiempiin tutkimuksiin verrattuna. Vaikka työelämän myönteinen kehitys on selvästikin vaikuttanut lukuihin, ne kuitenkin vahvistavat, että fagskole-tutkinnon suorittaneet ovat haluttuja työntekijöitä. Työelämän ulkopuolella olevista valmistuneista suurin osa suorittaa jatko-opintoja.
  • Kaiken kaikkiaan fagskole-koulutuksen ja yliopisto- tai korkeakoulutuksen väliset siirtymät lisääntyvät. Syynä ei ole se, että fagskole-tutkinnon suorittaneista entistä suurempi osa jatkaisi yliopistoon tai korkeakouluun; sen sijaan fagskole-opinnot aloittavista huomattavasti aiempaa useampi on jo suorittanut yliopisto- tai korkeakoulututkinnon.
  • Fagskole– koulutuksen suorittaneiden tyypillisin piirre on koulutusta edeltävä pitkä työkokemus.
  • Fagskole-koulutuksen opiskelijamäärä on noussut viime vuosina, ja tästä koulutusmuodosta valmistuneita näkyy työelämässä yhä enemmän. Maahanmuuttajataustaisten osuus on vahvassa kasvussa, ja sukupuolijakauma on jotakuinkin tasapainossa, jos koulutusmuotoa tarkastellaan kokonaisuutena. Koulutusohjelmat ovat kuitenkin vahvasti sukupuolen mukaan eriytyneitä. Tämä heijastaa lähinnä työelämää, josta koulutuksiin rekrytoidaan opiskelijoita.

NIFU on norjalainen yhteiskuntatieteellinen tutkimuslaitos. Laitos tekee toimeksiantotutkimuksia, ja sen tärkeimpiin toimeksiantajiin kuuluvat Norjan tutkimusneuvosto, Norjan osaamisministeriö ja elinkeino- ja kauppaministeriö, EU sekä Pohjoismaiden ministerineuvosto.

Raportti Høy arbeidsmarkedsrelevans i fagskoleutdanningene Kandidatundersøkelse for fagskoleutdannede i 2019 og 2020 (NIFU-rapport 2023:3) on julkaistu kokonaisuudessaan täällä.

Raportin on laatinut NIFUn johtava tutkija Håkon Høst. Lisätietoa Håkon Høstistä voit lukea täältä.

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This