29/01/2024

Sverige

Flexibelt lärande, Yrkesutbildning

Korta kurser ska ge möjlighet för yrkesverksamma som vill vidareutbilda sig eller ställa om i yrkeslivet ska stärka kompetensförsörjningen för den gröna omställningen

I Sveriges budgetproposition för 2024 föreslog den svenska regeringen en satsning på korta kurser för att yrkesverksamma med specialistkompetens ska få bättre möjligheter att vidareutveckla sin kompetens. Nu är det klart vilka nio lärosäten som omfattas av satsningen 2024 och ska ta fram kurser med inriktning mot batteri, teknik och grön omställning.

Illustration av en hållbar energilösning med vindturbiner, solpaneler, en laddningsstation för elbilar och en modern byggnad, som representerar förnybara energilösningar.

Korta kurser ska ge möjlighet för yrkesverksamma som vill vidareutbilda sig eller ställa om i yrkeslivet ska stärka kompetensförsörjningen för den gröna omställningen

Regeringen har beslutat att medlen ska fördelas till lärosätena Uppsala universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Kungl. tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet, Mälardalens universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag (AB). Regeringen bedömer att dessa lärosäten har särskilt starka utbildningsmiljöer inom områden som bedöms viktiga för samhällets klimatomställning.

– Samhället står inför en enorm utmaning under kommande år då Sverige behöver ställa om till ett fossilfritt energisystem. En tydlig utmaning är att säkerställa nödvändig kompetensförsörjning för den gröna omställningen. Under 2024 får nio lärosäten dela på 30 miljoner kronor för att utveckla korta kurser så att yrkesverksamma som vill vidareutbilda sig eller ställa om i yrkeslivet ska kunna vidareutveckla sina kunskaper inom områden som till exempel batterier, elektrifiering, cirkulär ekonomi, råvaror och andra områden som är viktiga för att samhället ska kunna ställa om, säger utbildningsminister Mats Persson.

För ytterligare information och en tydligare bild av hur medlen fördelas mellan de nio lärosätena kan man läsa mer här.

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This