11/09/2023

Norge

Livslang læring, Høyere utdanning

Kvalitet og tilgjengelighet i høyere utdanning viktig for framtidens behov

Livslang læring, tilgjengelighet, arbeidslivsrelevans og kunstig intelligens er blant temaene på årets norske konferanse for høyere utdanning. Den nye norske ministeren for høyere utdanning og forskning, Sandra Borch vil åpne konferansen, som finner sted i Kristiansand 20-21 september i år.

Konferanse for høyere utdanning 2023

Konferanse for høgare utdanning 2023

«Alle» er enige om at livslang læring er viktig, men hva innebærer det og hvordan blir det realisert? Dette er ett av spørsmålene som blir belyst. Konferansen presenterer ulike erfaringer fra både UH-institusjoner og studiesentre. Perspektiver på livslang læring vil bli undersøkt både innenfor en norsk og en internasjonal kontekst.

Arbeidslivsrelevans er et annet aktuelt tema. For UH-sektoren kan det å skape arbeidslivsrelevante utdanningstilbud medføre at man fjerner seg fra akademisk kunnskap og dannelse. Arnt Maasø, Universitetet i Oslo vil presentere det dansk-koordinert prosjektet «groth4sme». Leif Knudsen, leder for Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning og avdelingsleder ved Fagskolen Rogaland og viserektor for samfunnskontakt og nyskapning ved Universitetet i Agder vil holde presentasjoner og delta i en panelsamtale: I samtalen vil panelet utforske hva utvikling og orientering mot arbeids- og samfunnsrelevans innebærer for innhold, undervisning og vurdering innenfor realfag og humaniora.

På programmet løftes også flere andre aktuelle tema, herunder kunstig intellligens, kvalitet, tilgjengelighet og dimensjonering.

Mer om målgrupper, formål, program og mulighet for å registrere seg som deltaker, finner du her

Flere nyheder fra NVL

Se opptak av Kunnskapsprat om kompetanse og arbeidsliv fra Norge

04/12/2023

Norge

På Direktoratet for utdanning og kompetanse sitt frokostmøte i Oslo 22. november spurte vi: Hva som skal til for å få flere i jobb? Og hvordan kan økt kompetanse bidra til at flere står lenger i arbeid?

Flere nye satsinger innen høyere utdanning og kompetanse

01/12/2023

Norge

Forslaget for Statsbudsjettet for 2024 er lagt fram og regjeringen presenterer tiltak for å styrke høyere yrkesfaglig utdanning, ordningen Fagbrev på jobb, norsk fagspråk og digital norskopplæring.

Ti anbefalinger for bedre dimensjonering av høyere utdanning

29/11/2023

Norge

Ráðin eru veitt af stofnun háskólamenntunar og hæfni (Hk-dir) sem falið var að rannsaka framboð háskólamenntunar af norska menntamálaráðuneytinu.

Share This