30/05/2022

Norge

Monimuoto-opetus

Laatupalkittu sovellus helpottaa harjoittelun aikaista ohjausta ja oppimista

Norjalainen koulutuksen laatupalkinto myönnettiin vuonna 2022 Lovisenbergin diakoniakorkeakoululle (Lovisenberg diakonale høyskole). Tutkimus- ja korkeakoulutusministeri Ola Borten Moe luovutti palkinnon 20.4. konferenssissa, jossa käsiteltiin koulutuksen laatua ja digisiirtymää.

Ny app for fleksibel veiledning og opplæring i praksisstudier fikk kvalitetspris

Laatupalkittu sovellus helpottaa harjoittelun aikaista ohjausta ja oppimista

Palkitun korkeakoulun kehittämä sovellus TOPP-N on uusi ratkaisu sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelun aikaiseen ohjaamiseen ja arviointiin .

TOPP-N-sovelluksen avulla on helpompi arvioida ammatillista kehittymistä ja harjoitteluissa saatua osaamista. Lisäksi sovellus helpottaa ohjauksen räätälöintiä kunkin opiskelijan tarpeiden ja osaamisen mukaan.

Lovisenbergin diakoniakorkeakoulun rehtori Lars Mathisen sanoi konferenssissa, että koulutuksen laatupalkinnon saaminen on hyvin motivoivaa. Hänen mukaansa sovellus on oppimista lisäävä digitaalinen työkalu, jota käyttämällä voi myös edistää “21. vuosisadan taitoja”.

TOPP-N on lyhenne sanoista Technology Optimized Practice Process – Nurse. Sovellus on kehitetty Lovisenbergin diakoniakorkeakoulun toteuttamassa tutkimushankkeessa, jonka tarkoituksena on kehittää, testata ja ottaa käyttöön uusi työharjoittelujen ohjausmalli.

Koulutuksen laatupalkinto Utdanningkvalitetsprisen on arvoltaan miljoona Norjan kruunua, ja sen jakaa Norjan korkeakoulutus- ja osaamisvirasto. Kyseessä on tunnustus, jonka on tarkoitus kannustaa oppilaitoksia ja toimialoja kehittämään tarjoamiensa koulutusten laatua systemaattisesti.

Skandinaavinen raati: raatiin kuuluu norjalaisia, ruotsalaisia ja tanskalaisia asiantuntijoita sekä kaksi edustajaa Norjan korkeakouluopiskelijoiden suurimmasta opiskelijajärjestöstä, Norsk studentorganisasjonista.

TOPP-N-sovelluksen kehittämiseen on saatu taloudellista tukea Norjan korkeakoulutuksen kansainvälistymisen ja laadun kehittämisen virastosta DIKUsta. Seuraavaksi suunnitelmissa on kehittää sovellusta edelleen ja jakaa siitä saatuja kokemuksia sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla ja poikkialaisesti eri ammattiryhmien välillä.

Taustaa

Sairaanhoitajakoulutus on yksi niistä koulutuksista, joihin sisältyy sekä teoriaopintoja että käytännön harjoittelua. Norjassa puolet opinnoista koostuu työharjoitteluista, joihin liittyy kolme toimijaa: opettaja, opiskelija ja harjoittelun ohjaaja työpaikalla. Monet aiemmat arvioinnit ovat osoittaneet, että toimijoiden välistä yhteistyötä pitäisi parantaa. Toisena haasteena on ollut, että harjoittelun ohjaajien ohjaustaidot eivät ole joka harjoittelupaikassa yhtä hyvät.

Lue lisää aiheesta (norjaksi)

Flere nyheder fra NVL

En lærer og en elev sidder over for hinanden og fører en samtale, mens de sidder ved et bord i et klasseværelse omgivet af studiematerialer og farvetuscher.

23/04/2024

Norden

NVL’s netværk for uddannelse i fængsler har nedsat en arbejdsgruppe, som skal analysere og på sigt styrke uddannelsesmulighederne for kvinder i fængsel.

Ny modell for opptak til høyere utdanning

17/04/2024

Norge

Regjeringens forslag til opptak for høyere utdanning skal stimulere til at flere kommer raskere i gang med studier og ut i arbeidslivet

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Share This