02/06/2023

Norge

Voksenopplæring, Fleksibel læring

Læreplanpodden lever

Lærere i forberedende opplæring for voksne (FOV) deler erfaringer, tips og råd i podcast, etter å ha deltatt i forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne.

Læreplanpodden lever

Læreplanpodden lever

Opplæringen må bygge videre på den kunnskap og de ferdigheter som deltakerne har med seg. Dette er et hovedprinsipp for innføringen av modulstrukturert opplæring for voksne. Deltakerne skal kjenne seg trygge på at de de har med seg, har en verdi som de kan bygge videre på.

I Læreplanpodden kan lyttere høre tre rykende ferske episoder. Språkforsker og forfatter Helene Uri leder oss gjennom episodene. Uri har doktorgrad i anvendt lingvistikk fra 1996, 12 års fartstid som professor ved Universitet i Oslo og er professor II i kreativ skriving.

Å tilby opplæring for voksne i mindre moduler (enheter), gjør det enklere å delta uten at opplæringen går på bekostning av familieliv og arbeid.

Læreplanpodden gir innblikk i og oversikt over FOV

Det beste er å lytte til episodene i denne podcasten kronologisk. Da får du innsikt i hva forberedende opplæring for voksne er, hvorfor det tilbys og hvordan de ulike sentrene i Norge jobber med å tilby opplæring for voksne.

Del av fullføringsreformen

Modulstrukturert opplæring for voksne er ett av flere tiltak under den norske Fullføringsreformen, som er et stort, viktig prosjekt for voksenopplæringen. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Utdanningsdirektoratet samarbeider om gjennomføringen. Oppdraget er gitt fra Kunnskapsdepartementet (KD).

På denne nettsida vil du finne fortløpende oppdatering på utviklingen av fullføringsreformen, samt de ulike podcast-episodene i Læreplanpodden.

Flere nyheder fra NVL

En lærer og en elev sidder over for hinanden og fører en samtale, mens de sidder ved et bord i et klasseværelse omgivet af studiematerialer og farvetuscher.

23/04/2024

Norden

NVL’s netværk for uddannelse i fængsler har nedsat en arbejdsgruppe, som skal analysere og på sigt styrke uddannelsesmulighederne for kvinder i fængsel.

Ny modell for opptak til høyere utdanning

17/04/2024

Norge

Regjeringens forslag til opptak for høyere utdanning skal stimulere til at flere kommer raskere i gang med studier og ut i arbeidslivet

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Share This