23/03/2023

Finland

Demokrati, Motivation

Lärorikt är en ny webbplats om lärande

Det är inte alla dagar som det lanseras en splitterny plattform på svenska i Finland. Nya Lärorikt vill sammanföra alla som är intresserade av utbildning och pedagogik.

Niklas Wahlström och Malin Wikström

Niklas Wahlström och Malin Wikström ser med spänning framemot vad nya Lärorikt kan bidra med på utbildningsfronten. Pressbild.

– Vårt mål är att ge kunskap, stödja kompetensutveckling, inspirera och väcka debatt, säger webbproducenten Malin Wikström om den nya svenskspråkiga plattformen som nyss lanserats.

Målgruppen är bred, och avsikten är att alla som jobbar med lärande och bildning ska hitta något som intresserar och känns relevant och engagerande.

På Lärorikt kommer det att finnas aktuella artiklar om forskning, men också om det som händer på fältet i till exempel Svenskfinland.

Nytt tema varannan vecka

Svenska folkskolans vänner som arbetar med att främja utbildning och bildning har sitt kansli mitt i centrum av Helsingfors.

Svenska folkskolans vänner som arbetar med att främja utbildning och bildning har sitt kansli mitt i centrum av Helsingfors. Pressbild.

Lärorikt publicerar löpande en uppsättning artiklar ungefär varannan vecka utifrån specifika teman. Under arbete finns nu teman som ledarskap, livslångt lärande och styrkor.

Målsättningen är att ge läsarna en koncentration av temabaserade artiklar som gör det lättare att hålla sig uppdaterad med det som är aktuellt på utbildningsfältet.

– Det innebär, förutom det lokala och nationella, också i viss mån det nordiska och det globala, säger Niklas Wahlström som sektorsansvarig vid Svenska folkskolans vänner (SFV).

Tipsa Lärorikt

Namnet Lärorikt anspelar på rikedomen i att veta och kunna och på glädjen i att få lära sig och växa. Bakom Lärorikt står SFV som är en finlandssvensk förening som jobbar med utbildning och fri bildning.

Är du intresserad av att medverka och påverka innehållet ? Lärorikt tar gärna emot tips på teman och artikeluppslag. Kontakta webbproducentent: malin.wikstrom@sfv.fi.

Länk till Lärorikt

Läs mera om Lärorikt

Prenumerera på nyhetsbrevet

Flere nyheder fra NVL

Personer med VR-headsets på en arbejdsplads

26/05/2023

Norden

NVL arrangerte webinar 9. mai om læring og innovasjon i arbeidslivet med fokus på en nordisk modell for erfaringsdeling og samskapelse av ny kunnskap med fulltallig deltakerantall.

Utsynsmeldingen: Vil matche utdanningen med arbeidslivets behov

16/05/2023

Norge

Regjeringen viser til tiltak for å utdanne nok folk med den rette kompetansen arbeidslivet behøver i årene fremover.

Finsk yrkesutbildning behöver ännu förbättras

08/05/2023

Finland

Yrkesutbildningen i Finland genomgick en stor reform under 2018. Nu visar en ny undersökning att många mål uppnåtts, men det finns fortfarande brister att åtgärda.

Share This