26/06/2023

Island

Täydennyskoulutus, Koulutuspolitiikka

LungA-kansanopisto solmi sopimuksen koulutus- ja lapsiasiaministeriön kanssa

LungA on Islannin ensimmäinen kansanopisto

Ásmundur Einar Daðason, utbildnings- och barnminister, och Björt Sigfinnsdóttir, direktör för LungA, undertecknar ett avtal i Seyðisfjörður.

Koulutus- ja lapsiasiaministeri Ásmundur Einar Daðason ja LungA-opiston johtaja Björt Sigfinnsdóttir allekirjoittivat sopimuksen Seyðisfjörðurissa. Kuva: stjornarradid.is

Koulutus- ja lapsiasiaministeriön kanssa solmitun sopimuksen tavoitteena on
– tukea Seyðisfjörðurissa sijaitsevan LungA-kansanopiston toimintaa
– taata rahoitus uudelle LAND-koulutusohjelmalle ja neliviikkoiselle kurssille, jotka käsittelevät lähiruuan ja lähituotettujen raaka-aineiden käyttöä ympäristön tilan ja henkilökohtaisen kestävyyden edistämiseksi.

“Kuljetus- ja varastointimenetelmien kehittyessä olemme etääntyneet lähiympäristöstämme. LungA:n uusi koulutusohjelma ja kurssi keskittyvät lähipiiriin: ruuan ja raaka-aineiden hankkimiseen lähiympäristöstä, maalta ja mereltä”, Ásmundur Einar kertoo. “Opetukseen sisältyy myös erilaisia ulkoiluaktiviteetteja, ja se sopii hyvin hallituksen pyrkimykseen tukea monipuolisempia opiskelumahdollisuuksia.”

LungA on Islannin ensimmäinen kansanopisto, ja se perustettiin vuonna 2013. Kansanopistot voivat monipuolistaa koulutustarjontaa sekä tarjota kiinnostavaa ja mielekästä koulutusta oppilaille, jotka tarvitsevat uudenlaisia näkökulmia tuleviin opiskelu- ja työelämävalintoihin.

Avaintaitojen osalta kansanopistoissa noudatetaan toisen asteen opetussuunnitelmaa. Kansanopistojen opetus kuitenkin eroaa formaalista koulutuksesta siinä, miten niissä käsitellään opiskelutaitoja, luovaa ajattelua, kestävää kehitystä ja demokraattisia käytänteitä.

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2023/01/06/Studningur-vid-rekstur-LungA-a-Seydisfirdi/

Flere nyheder fra NVL

En lærer og en elev sidder over for hinanden og fører en samtale, mens de sidder ved et bord i et klasseværelse omgivet af studiematerialer og farvetuscher.

23/04/2024

Norden

NVL’s netværk for uddannelse i fængsler har nedsat en arbejdsgruppe, som skal analysere og på sigt styrke uddannelsesmulighederne for kvinder i fængsel.

Ny modell for opptak til høyere utdanning

17/04/2024

Norge

Regjeringens forslag til opptak for høyere utdanning skal stimulere til at flere kommer raskere i gang med studier og ut i arbeidslivet

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Share This