28/02/2024

Sverige

Monimuoto-opetus, Ammatillinen koulutus

Lyhytkurssit antavat työllisille mahdollisuuden lisäkoulutukseen tai alanvaihtoon – tarkoituksena turvata osaamista vihreää siirtymää varten

Ruotsin hallitus ehdotti vuoden 2024 budjettiesityksessään panostusta lyhytkursseihin, joiden avulla asiantuntijatyötä tekevät saisivat paremmat mahdollisuudet kehittää osaamistaan. Nyt on selvillä, mitkä yhdeksän korkeakoulua saavat lyhytkurssirahoitusta vuodelle 2024 ja pääsevät suunnittelemaan kursseja, jotka liittyvät akkuteollisuuteen, tekniikkaan ja vihreään siirtymään.

Illustration av en hållbar energilösning med vindturbiner, solpaneler, en laddningsstation för elbilar och en modern byggnad, som representerar förnybara energilösningar.

Lyhytkurssit antavat työssäkäyville mahdollisuuden lisäkouluttautumiseen tai alanvaihtoon

Hallitus on päättänyt, että varat jaetaan seuraavien yliopistojen kesken: Uppsalan yliopisto, Lundin yliopisto, Uumajan yliopisto, Linköpingin yliopisto, Kuninkaallinen teknillinen korkeakoulu, Luulajan teknillinen yliopisto, Mälardalenin yliopisto, Ruotsin maatalousyliopisto ja Chalmersin teknillisen korkeakoulun osakeyhtiö. Hallitus arvioi, että näillä yliopistoilla on erityisen vahva koulutusosaaminen aloilla, jotka arvioidaan tärkeiksi yhteiskunnan ilmastosiirtymän kannalta.

– Yhteiskunnalla on lähivuosina edessään valtaisa haaste, kun Ruotsin on siirryttävä fossiilivapaaseen energiajärjestelmään. Yksi selkeä haaste on riittävän osaamisen turvaaminen vihreää siirtymää varten. Vuonna 2024 yhdeksän yliopiston kesken jaetaan 30 miljoonaa kruunua lyhytkurssien järjestämiseen työllisille, jotka haluavat hankkia täydennyskoulutusta tai vaihtaa alaa. Kurssien aihealueina ovat muun muassa akkuala, sähköistäminen, kiertotalous, raaka-aineet ja muut aiheet, jotka ovat tärkeitä yhteiskunnan siirtymän kannalta, koulutusministeri Mats Persson toteaa.

Lisätietoa ja selvemmän kuvan siitä, miten varat jaetaan yhdeksän yliopiston kesken, saat (ruotsiksi) täältä.

Flere nyheder fra NVL

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Osaamistarvekomitea arvioi uuden teknologian vaikutuksia osaamistarpeisiin ja työmarkkinoihin

03/04/2024

Norge

Norjan hallitus nimitti helmikuun alussa uuden osaamistarvekomitean. Komitean tehtävänä on analysoida, miten uusi teknologia vaikuttaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Þann 8. febrúar á þessu ári héldu Samtök finnskra verkalýðsfélaga (SAK), Samtök finnsks iðnaðar (EK) og Þjónustumiðstöð símenntunar og atvinnu (JOTPA) vefnámskeið um stafræna hæfni í Finnlandi.

Share This