29/06/2022

International

Uddannelsespolitik, Voksenuddannelse, Livslang læring

Marrakesh Framework for Action: en global indsats for at fremme livslang læring

Mere end 1.000 deltagere fra over 140 lande diskuterede Marrakesh Framework for Action under den syvende internationale konference om voksenuddannelse (CONFINTEA 7) 15.-17. juni 2022 i Marokko.

Maria Marquard, NVL Danmark og David Atchoarena, direktør for UNESCO Institute for LLL under CONFINTEA VII i Marrakesh

Maria Marquard, NVL Danmark og David Atchoarena, direktør for UNESCO Institute for LLL under CONFINTEA VII i Marrakesh.

Marrakesh Framework for Action er blevet vedtaget på den internationale konference CONFINTEA af deltagere fra over 140 lande.

For at omsætte visionen om en ret til livslang læring til virkelighed, opfordrer Marrakesh Framework for Action til at øge voksnes deltagelse i læring markant, og anerkender behovet for øgede økonomiske investeringer i voksenlæring og -uddannelse.

UNESCO-medlemsstaterne vil arbejde for at forbedre kvaliteten af voksenuddannelse, og har forpligtet sig til at sætte inklusion i centrum af bestræbelserne på at sikre, at dem, der har mest brug for det, får gavn af livslang læring.

Download Marrakesh Framework for Action.

Om den internationale konference om voksenuddannelse

CONFINTEA er en UNESCO mellemstatslig konference for politisk dialog om voksenlæring og -uddannelse. CONFINTEA har fundet sted hvert 12. til 13. år siden 1949.

Læs mere på konferencens hjemmeside.

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This