29/06/2022

International

Uddannelsespolitik, Voksenuddannelse, Livslang læring

Marrakesh Framework for Action: en global indsats for at fremme livslang læring

Mere end 1.000 deltagere fra over 140 lande diskuterede Marrakesh Framework for Action under den syvende internationale konference om voksenuddannelse (CONFINTEA 7) 15.-17. juni 2022 i Marokko.

Maria Marquard, NVL Danmark og David Atchoarena, direktør for UNESCO Institute for LLL under CONFINTEA VII i Marrakesh

Maria Marquard, NVL Danmark og David Atchoarena, direktør for UNESCO Institute for LLL under CONFINTEA VII i Marrakesh.

Marrakesh Framework for Action er blevet vedtaget på den internationale konference CONFINTEA af deltagere fra over 140 lande.

For at omsætte visionen om en ret til livslang læring til virkelighed, opfordrer Marrakesh Framework for Action til at øge voksnes deltagelse i læring markant, og anerkender behovet for øgede økonomiske investeringer i voksenlæring og -uddannelse.

UNESCO-medlemsstaterne vil arbejde for at forbedre kvaliteten af voksenuddannelse, og har forpligtet sig til at sætte inklusion i centrum af bestræbelserne på at sikre, at dem, der har mest brug for det, får gavn af livslang læring.

Download Marrakesh Framework for Action.

Om den internationale konference om voksenuddannelse

CONFINTEA er en UNESCO mellemstatslig konference for politisk dialog om voksenlæring og -uddannelse. CONFINTEA har fundet sted hvert 12. til 13. år siden 1949.

Læs mere på konferencens hjemmeside.

Flere nyheder fra NVL

Flere nye satsinger innen høyere utdanning og kompetanse

01/12/2023

Norge

Forslaget for Statsbudsjettet for 2024 er lagt fram og regjeringen presenterer tiltak for å styrke høyere yrkesfaglig utdanning, ordningen Fagbrev på jobb, norsk fagspråk og digital norskopplæring.

Ti anbefalinger for bedre dimensjonering av høyere utdanning

29/11/2023

Norge

Ráðin eru veitt af stofnun háskólamenntunar og hæfni (Hk-dir) sem falið var að rannsaka framboð háskólamenntunar af norska menntamálaráðuneytinu.

Sveriges regeringen genomför särskild satsning på regionalt yrkesvux i expansiva regioner

29/11/2023

Sverige

Á næsta ári mun sænska ríkisstjórnin innleiða nýjan ríkisstyrk til starfsmenntunar innan fullorðinsfræðslu sveitarfélaga á framhaldsskólastigi þar sem stofnun nýrra eða stækkun fyrirtækja er fyrirsjáanleg. Þetta á einkum við í strjálbýlum héruðum.

Share This