29/06/2022

International

Uddannelsespolitik, Voksenuddannelse, Livslang læring

Marrakesh Framework for Action: en global indsats for at fremme livslang læring

Mere end 1.000 deltagere fra over 140 lande diskuterede Marrakesh Framework for Action under den syvende internationale konference om voksenuddannelse (CONFINTEA 7) 15.-17. juni 2022 i Marokko.

Maria Marquard, NVL Danmark og David Atchoarena, direktør for UNESCO Institute for LLL under CONFINTEA VII i Marrakesh

Maria Marquard, NVL Danmark og David Atchoarena, direktør for UNESCO Institute for LLL under CONFINTEA VII i Marrakesh.

Marrakesh Framework for Action er blevet vedtaget på den internationale konference CONFINTEA af deltagere fra over 140 lande.

For at omsætte visionen om en ret til livslang læring til virkelighed, opfordrer Marrakesh Framework for Action til at øge voksnes deltagelse i læring markant, og anerkender behovet for øgede økonomiske investeringer i voksenlæring og -uddannelse.

UNESCO-medlemsstaterne vil arbejde for at forbedre kvaliteten af voksenuddannelse, og har forpligtet sig til at sætte inklusion i centrum af bestræbelserne på at sikre, at dem, der har mest brug for det, får gavn af livslang læring.

Download Marrakesh Framework for Action.

Om den internationale konference om voksenuddannelse

CONFINTEA er en UNESCO mellemstatslig konference for politisk dialog om voksenlæring og -uddannelse. CONFINTEA har fundet sted hvert 12. til 13. år siden 1949.

Læs mere på konferencens hjemmeside.

Flere nyheder fra NVL

Norsk milliardsatsing på kunstig intelligens

26/09/2023

Norge

Omstillingen til ny teknologi akselerer og den digitale sikkerheten er i konstant endring. Den norske regjeringen setter av én milliard kroner for å støtte forskning innen kunstig intelligens og digital teknologi.

Managing and organising activities and solving problems are examples of transversal skills.

22/09/2023

Norden

The project results provide support to practitioners and counsellors, as well as, other stakeholders and strengthen cross-sector cooperation between practitioners, policy-makers and other stakeholders in order to build coherent VNFIL systems.

Nye langsigtede investeringer i voksen og efteruddannelse (VEU)

21/09/2023

Danmark

En ny trepartsaftale mellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter skal være med til at sikre fremtidens kompetencebehov.

Share This