02/05/2023

Norge

Atvinnulíf, Iðn- og starfsmenntun

Mikilvægi tengsla við vinnumarkað í starfsnámi

Í nýrri könnun meðal útskriftarnema úr iðnskóla kemur fram að starfsnám er almennt afar mikilvægt fyrir atvinnulífið. Útskriftarnemarnir segjast að mestu leiti vera ánægðir með námið og fá flestir viðeigandi störf að námi loknu.

Høy arbeidsmarkedsrelevans i fagskoleutdanningene

Mikilvægi tengsla við vinnumarkað í starfsnámi

Norræna stofnunin um nýsköpun, rannsóknir og menntun (NIFU) stendur að baki skýrslunni sem byggir á könnun sem gerð var meðal nemenda sem luku starfsnámi árin 2019 og 2020. NIFU hefur einnig greint skráningargögn (2010-2020) um alla starfsnámsnema.

Helstu niðurstöður

  • Gildi starfsnáms telst mikið. Útskriftarnemar segjast að mestu ánægðir með námið og fá að mestu viðeigandi störf að námi loknu.
  • Þó er mikill munur á námsgreinum. Bakgrunnur, frammistaða og staða starfsnámsnema í atvinnulífinu að námi loknu fylgir föstu mynstri sem einkennist af því fagsviði sem þeir tilheyra.
  • Virkni á vinnumarkaði meðal útskriftarnema úr starfsnámi er meiri og atvinnuleysi minna en í fyrri könnunum. Þótt tölurnar séu augljóslega litaðar af jákvæðri þróun á vinnumarkaði þá staðfesta þær að útskriftarnemar úr starfsnámi eru eftirsóttir. Þeir sem ekki eru í vinnu eru fyrst og fremst í framhaldsnámi.
  • Þegar á heildina er litið eru þverfagleg færsla á milli verknáms og háskóla- og háskólamenntunar að aukast. Það gerist ekki vegna þess að hlutfall þeirra sem hafa lokið starfsnámi og sem fara í háskólanám hækkar heldur vegna þess að þeim sem lokið hafa háskóla námi áður en þeir hefja iðnskólanám fjölgar ört.
  • Það sem einkennir útskriftarnema úr starfsnámi er löng starfsreynsla þeirra áður en námið hefst.
  • Starfsnámsnemum hefur farið fjölgandi undanfarin ár og hafa þeir smám saman aukin áhrif á atvinnulífið. Hlutfall þeirra sem hafa innflytjendabakgrunn eykst stöðugt og í heildina er nánast jafnærði á milli kynjanna í starfsnámi. Innbyrðis er kynjaaðgreiningin þó enn mikil sem endurspeglar atvinnulífið aðallega þær námsbrautir sem ráðnar eru til starfa.

NIFU er norsk félagsvísindarannsóknarstofnun. Stofnunin framkvæmir rannsóknir tengdar verkefnum fyrir Rannsóknaráð Noregs, menntamálaráðuneytið, viðskipta- og iðnaðarráðuneytið, ESB og Norræna ráðherranefndin.

Skýrslan Mikilvægi tengsla við vinnumarkað í starfsnámi, könnun meðal útskriftarnema úr starfsnámi 2019 og 2020 (NIFU skýrsla 2023:3) er birt í heild sinni hér.

Skýrslan er skrifuð af Håkon Høst, rannsakanda 1 við NIFU. Þú getur lesið meira um Håkon Høst hér.

Flere nyheder fra NVL

Personer med VR-headsets på en arbejdsplads

26/05/2023

Norden

NVL arrangerte webinar 9. mai om læring og innovasjon i arbeidslivet med fokus på en nordisk modell for erfaringsdeling og samskapelse av ny kunnskap med fulltallig deltakerantall.

Utsynsmeldingen: Vil matche utdanningen med arbeidslivets behov

16/05/2023

Norge

Regjeringen viser til tiltak for å utdanne nok folk med den rette kompetansen arbeidslivet behøver i årene fremover.

Finsk yrkesutbildning behöver ännu förbättras

08/05/2023

Finland

Yrkesutbildningen i Finland genomgick en stor reform under 2018. Nu visar en ny undersökning att många mål uppnåtts, men det finns fortfarande brister att åtgärda.

Share This