07/02/2024

Norge

Livslang læring, Motivasjon, Utdanningspolitikk

Nasjonal karriereveiledningskonferanse utforsker perspektiver knyttet til bærekraft

Over 400 deltakere møtte opp på Nasjonal karriereveiledningskonferanse mot slutten av 2023, hvor temaet var karriereveiledning og bærekraft. Hvordan skal man veilede om bærekraft; skal individets ønsker eller samfunnets behov for bærekraftskompetanse vektes mest?

En forvirret person står i sentrum av et kompass uten tydelige markeringer, med spørsmålstegn rundt hodet, symboliserer usikkerhet eller beslutningsvegring

Det er fokus på bærekraft på årets nasjonale konferanse om veiledning

Konferansen samlet ledende eksperter på området karriereveiledning og bærekraft og diskuterte blant annet sosial bærekraft og rettferdighet, grønn omstilling, livskvalitet og visjonære rammeverk.
Spørsmålet mange stiller seg er om man skal veilede individer over til grønne næringer, eller skal man la dem velge selv?

Pete Robertson, professor ved Edinburgh Napier University, påpekte blant annet at FNs bærekraftsmål hviler på sosial inkludering og motivasjon for globale endringer. Andre bærekraftsmål ble også trukket frem slik som nummer 17, som fremhever regionale fagnettverk og samarbeid med eksterne partnere som verdifullt for utdanning og kompetanse tilknyttet veilederprosessen.

Livskvalitet er også sentralt hos individet og da særlig bærekraftsmål 3, som ble trukket frem av forsker Ragnhild Bang Nes, fra Folkehelseinstituttet. Unge menneskers forventninger til et ‘lykkelig’ liv har sunket, og de som står utenfor arbeidslivet scorer lavest på en ny Ungdata-undersøkelse.

Mot slutten av konferansen, ble det presentert praktiske råd fra karriereveiledere Marit Overrein og Julie Utler Gjengedal, som oppfordret til ansvarliggjøring av veiledere for oppdatering av bærekraftsfagstoff (velederforum.no og FNs nettsider om bærekraft) og om dialog med kollegaer rundt etisk praksis og bærekraftsmålene basert på caser.

Sveinung Skule, direktør i HK-dir, avsluttet konferansen med å fremheve viktigheten av å tydeliggjøre koblingene mellom karriereveiledning og bærekraftig samfunnsutvikling, og oppfordret deltakerne til å være talspersoner for disse koblingene både internt og eksternt.

Les mer her.

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This