03/04/2024

Norge

Elinkeinoelämä, Koulutuspolitiikka, Digitaitoja

Norjan osaamistarvekomitean määrä arvioida uuden teknologian vaikutuksia osaamistarpeisiin ja työmarkkinoihin

Norjan hallitus nimitti helmikuun alussa uuden osaamistarvekomitean. Komitean tehtävänä on analysoida, miten uusi teknologia vaikuttaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Osaamistarvekomitea arvioi uuden teknologian vaikutuksia osaamistarpeisiin ja työmarkkinoihin

Osaamistarvekomitea arvioi uuden teknologian vaikutuksia osaamistarpeisiin ja työmarkkinoihin

Uuden osaamistarvekomitean on määrä perehtyä kaksivuotiskaudellaan (2024–2025) siihen, millaista osaamista ja millaisia taitoja työelämässä tulevaisuudessa tarvitaan.

Uudet teknologiat – etenkin tekoäly – tuovat mukanaan suuria muutoksia. Seuraavan viiden vuoden aikana Norjassa aiotaan panostaa tekoälyn (AI) ja digitaalisen teknologian tutkimukseen miljardi Norjan kruunua. Tavoitteena on saada uutta ja ajankohtaista tietoa tulevista haasteista ja siitä, miten ne vaikuttavat tapaamme suorittaa työtehtäviä.

Osaamistarvekomiteaan kuuluu muun muassa Norjan kahdeksan suurimman työmarkkinajärjestön edustajia ja johtavia tutkimustahoja. Heidät on valtuutettu tekemään erittäin laaja asiantuntija-arvio Norjan tulevista osaamistarpeista. Tämän arvion pohjalta sekä viranomaiset että työnantajapuoli tekevät vastaisuudessa osaamiseen liittyviä suunnitelmia ja strategisia päätöksiä niin alueellisella kuin kansallisella tasolla.

Komitea nimitetään kaksivuotiskaudeksi kerrallaan, ja sitä johtaa Norjan korkeakoulu- ja osaamisviraston johtaja Sveinung Skule. Lisätietoa komiteasta ja sen jäsenistä (norjaksi): Skal undersøke korleis ny teknologi påverkar kompetansebehovet i framtida – regjeringen.no

Flere nyheder fra NVL

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Þann 8. febrúar á þessu ári héldu Samtök finnskra verkalýðsfélaga (SAK), Samtök finnsks iðnaðar (EK) og Þjónustumiðstöð símenntunar og atvinnu (JOTPA) vefnámskeið um stafræna hæfni í Finnlandi.

Osaamistarvekomitea arvioi uuden teknologian vaikutuksia osaamistarpeisiin ja työmarkkinoihin

03/04/2024

Norge

Ríkisstjórnin í Noregi útnefndir í byrjun febrúar fulltrúa í nýja Færniþarfanefnd. Nefndinni er ætlað að greina hvaða áhrif ný tækni hefur á færniþarfir framtíðarinnar.

Share This