11/08/2022

Norge

Livslang læring, Voksnes læring

NVL godt representert på konferanse om voksnes læring

The 9th Nordic Conference on Adult Education and Learning ble arrangert i Tønsberg, Norge i mai i å, med omkring 100 deltakere. NVL Norge deltok i planlegging og gjennomføring. NVL-prosjekter ble presentert både i plenum og parallellsesjoner.

Paneldeltakerne

Paneldeltakerne. Foto Anne Solsvik

Konferansen er en møteplass for forskere, beslutningstakere og praktikere med interesse for voksnes læring og utdanning. På plenumsprogrammet var presentasjoner fra Professor Michael Osborne fra Universitetet i Glasgow, Professor Walter Omar Kohan fra State University of Rio de Janeiro, professor Audrey Osler ved Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Leeds. Professor Mie Buhl fra Aalborg Universitet i København presenterte funn og anbefalinger fra et forskningsprosjekt finansiert av Nordisk ministerråd og NVL.

Maria Marquard fra NVL og samarbeidspartnere hadde blant annet ansvar for en sesjon med tittelen “Development and learning in a Nordic co-created process between education, research and workplaces. – Prerequisites, opportunities and challenges”. Tove Holm og samarbeidspartnere fra NVLs nettverk for bærekraftig utvikling sto for sesjonen “Development of educational models for sustainable development lifestyles”. Mer om programmet og innlederne finnes her.

Å nå «the hard to reach learners» med digital kompetanse

The 9th Nordic Conference on Adult Education and Learning

Tittelen på presentasjonen var «Developing new practices that leads to digital empowerment of adult learners as competent, creative and critical co-creative participants in a sustainable societal change». Forskningsprosjektet som ble presentert har som formål å fasilitere bedre digitale ferdigheter i befolkningen og å bidra til å øke digital deltakelse blant mennesker med lite digital erfaring og kompetanse. Forskningsprosjektet har resultert i blant annet fem anbefalinger som retter seg både mot makronivået (samfunnet), mesonivået (organisasjoner) og mikronivået (grupper og individer: De tre første anbefalingene konstaterer at det er viktigheten av å innse og å ta høyde for at digitalisering 1) gjennomsyrer alt i samfunnet, 2) gjør seg gjeldende i hverdagslivet, 3) skaper mange og fleksible muligheter for deltakelse. De to siste anbefalingene handler om at det er viktig å se etter kjeder av relasjoner og at det er nødvendig å skape forbindelse mellom digitale ferdigheter og relevansen for den som har behov for disse.

Mie Buhls presentasjon. Foto: Anne Solsvik

Mie Buhls presentasjon. Foto: Anne Solsvik

Mie Buhl, professor i IT og læringsdesign på Aalborg Universitet i København og medlem av det nordiske netværk NVL Digital, har ansvar forskningsprosjektet. Det er finansiert av Nordisk ministerråd. Mer informasjon finnes her#digitalisering #grundlæggendefærdigheder.

Samarbeid mellom utdanningstilbydere, myndigheter og partene i arbeidslivet

Administrerende direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) i Norge presenterte den norske kompetansepolitikken. Han vektla blant annet betydningen av tre-parts samarbeid for å utvikle kompetansetilbud som arbeidslivet har behov for. Hans presentasjon ble etterfulgt av en panelsamtale der han selv, representanter fra arbeidslivets organisasjoner og professor Michael Osborne deltok.

[media:6820]Sveinung Skules presentasjon. Foto: Anne Solsvik.

Skule benyttet også anledningen til å fortelle om NVL-arrangementer som vil bli gjennomført i løpet av høsten 2022. Norge, som har ansvar for det nordiske formannskapet i 2022, arrangerer konferansen DigiNorden den 20-21 september i Tromsø.

I tillegg arrangerer NVL Norge og EPALE Norge den digitale konferansen Læring i Nord, 27. oktober i år. Her settes det fokus på kompetansebehov som følger av det grønne skiftet innenfor nordisk industri.

Flere nyheder fra NVL

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Osaamistarvekomitea arvioi uuden teknologian vaikutuksia osaamistarpeisiin ja työmarkkinoihin

03/04/2024

Norge

Norjan hallitus nimitti helmikuun alussa uuden osaamistarvekomitean. Komitean tehtävänä on analysoida, miten uusi teknologia vaikuttaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Þann 8. febrúar á þessu ári héldu Samtök finnskra verkalýðsfélaga (SAK), Samtök finnsks iðnaðar (EK) og Þjónustumiðstöð símenntunar og atvinnu (JOTPA) vefnámskeið um stafræna hæfni í Finnlandi.

Share This