14/12/2022

Sverige

Monimuoto-opetus, Yhtäläiset mahdollisuudet, Elinkeinoelämä

NVL mukana TRANSVAL-EU-hankkeessa

NVL on vuodesta 2021 ollut mukana EU-hankkeessa, jonka aiheena on niin kutsuttujen monialaisten taitojen validointi.

NVL i samverkan med TRANSVAL-EU

NVL mukana TRANSVAL-EU-hankkeessa

Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL on vuodesta 2021 ollut kumppanina EU-hankkeessa, jonka nimi on TRANSVAL-EU. Hanke liittyy niin kutsuttujen monialaisten tai pehmeiden taitojen (transversal competences) näkyväksi tekemiseen ja validointiin. NVL:n validointi- ja ohjausverkosto seuraa hanketta ja tuo siihen pohjoismaista näkökulmaa. Yhteistyö tehostuu vuonna 2023, kun verkostot pohtivat yhdessä, millainen merkitys monialaisilla taidoilla on Pohjoismaissa validointi- ja ohjausprosesseissa. Molemmat verkostot ja hankkeen koordinaattorit kokoontuivat hiljattain tilannearvion merkeissä.

TRANSVAL-EU-hankkeesta

Työnantajat painottavat yhä enemmän monialaisia taitoja, kuten viestintätaitoja, yhteistyö- ja organisointitaitoja sekä digitaitoja, mutta niiden rooli ohjaus- ja validointiprosesseissa on yleensä pienehkö. Hankkeen tavoitteena onkin lisätä ohjaus- ja validointiammattilaisten osaamista ja voimavaroja, jotta he voivat luoda toimivia järjestelmiä ja prosesseja auttaakseen ihmisiä selviämään tulevaisuuden moninaistuvassa todellisuudessa, tarkastelemaan maailmaa avoimin mielin mutta kriittisesti sekä työskentelemään yhdessä. Lisäksi hankkeessa pyritään vahvistamaan alan ammattilaisten, päättäjien ja muiden tahojen välistä yhteistyötä.

Innovatiivisia menetelmiä

Transval-EU ehdottaa innovatiivisia menetelmiä non-formaalin ja informaalin oppimisen avulla hankitun monialaisen osaamisen validointiin (VNFIL). Menetelmiä testataan viidessä pilottimaassa, jotka ovat Itävalta, Belgia, Italia, Liettua ja Puola. Testauksen tarkoituksena on tarkentaa monialaiseen osaamiseen kuuluvia taitoja, minkä jälkeen tavoitteena on integroida hankkeesta saadut opit validointi- ja ohjausprosesseihin.

Eurooppalainen politiikkakonferenssi Ruotsissa 2023

Hankkeen politiikkatuloksia kerrotaan loppukonferenssissa, joka pidetään Ruotsissa 7.–8. kesäkuuta 2023. Konferenssipaikaksi valittiin Ruotsi osin siksi, että Ruotsi on EU:n puheenjohtajamaa vuonna 2023. Lisäksi tavoitteena on luoda synergioita pohjoismaisen ja eurooppalaisen validointityön välille ja tukea pohjoismaisen tulevaisuuden osaamista koskevan agendan toteutusta.

Lue lisää hankkeesta (englanniksi).

Lue lisää ohjaus- ja validointiammattilaisten osaamisprofiilista (englanniksi).

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union logo

Flere nyheder fra NVL

NVL’s Sustainable Model for Change supports joint Nordic collaborations

23/02/2024

Norden

NVL, in partnership with the Training Service Centre (ETSC) in Iceland, has developed a new model for co-creating meaningful and sustainable solutions.

Lansering av opplæringsløp

14/02/2024

Norge

Opplæringsløpene er laget for å hjelpe fordrevne fra Ukraina og andre som har utdanning eller erfaring innen helsefag eller pedagogikk.

Økonomisk støtte og målrettet informasjon bidrar til mer videreutdanning

12/02/2024

Norge

Ny rapport viser at både informasjon og økonomisk støtte har betydning når det gjelder å motivere fagarbeidere til å ta videreutdanning.

Share This