27/04/2022

Norge

Fleksibel læring

Ny app for fleksibel veiledning og opplæring i praksisstudier fikk kvalitetspris

Lovisenberg diakonale høyskole ble den 20. april, under konferansen Utdanningskvalitet og digital omstilling, tildelt Utdanningskvalitetsprisen 2022 av kunnskaps- og forskningsminister Ola Borten Moe.

Ny app for fleksibel veiledning og opplæring i praksisstudier fikk kvalitetspris

Ny app for fleksibel veiledning og opplæring i praksisstudier fikk kvalitetspris

Høyskolen har utviklet app’en TOPP-N, som er en ny løsning for veiledning og vurdering av sykepleierstudenter som er i ute i praksis på arbeidsplasser i helse- og omsorgstjenestene.

TOPP-N skal gjøre det enklere å vurdere faglig utvikling og det læringsutbyttet som oppnås gjennom praksisstudiene. Ved å bruke app’en skal også veiledningen av studentene være bedre tilpasset den enkeltes behov og kompetanse.

Rektor ved Lovisenberg diakonale høyskole, Lars Mathisen sa på konferansen at det å motta Utdanningskvalitetsprisen er meget motiverende. App’en er et digitalt verktøy for økt læring og ved å bruke den kan man også fremme «21st Century Skills», ifølge Mathisen.

TOPP-N står for Technology Optimized Practice Process – Nurse. Appen er utvikla i samband med eit forskingsprosjekt på Lovisenberg diakonale høgskule som skal utvikle, teste og implementere ein ny rettleiingsmodell for praksisstudiar.

Utdanningkvalitetsprisen er på en million norske kroner og deles ut hvert år av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Den skal være en påskjønnelse som stimulerer institusjoner og fagmiljøer til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene de tilbyr.

Skandinavisk jury: Juryen består av norske, svenske og danske eksperter, og to representanter fra Norsk studentorganisasjon.

TOPP-N-app’en er utviklet med økonomisk støtte fra DIKU. Nå skal den videreutvikles og erfaringer skal deles både nasjonalt og internasjonalt og på tvers av ulike yrkesgrupper.

Bakgrunn

Sykepleierutdanningen er ett av flere studier som består av både teori- og praksisstudier. Halvparten av studiene omfatter praksisstudiar som involverer tre parter: Lærer, student og praksisveileder på arbeidsplassen. Tidligere evalueringer har gjentatte ganger vist at det er behov for bedre samarbeid mellom de tre partene. En annen utfordring har vært at praksisveiledernes veiledningskompetanse ikke er like god på alle praksissteder.

Les mer her

Flere nyheder fra NVL

NVL’s Sustainable Model for Change supports joint Nordic collaborations

23/02/2024

Norden

NVL, in partnership with the Training Service Centre (ETSC) in Iceland, has developed a new model for co-creating meaningful and sustainable solutions.

Lansering av opplæringsløp

14/02/2024

Norge

Opplæringsløpene er laget for å hjelpe fordrevne fra Ukraina og andre som har utdanning eller erfaring innen helsefag eller pedagogikk.

Økonomisk støtte og målrettet informasjon bidrar til mer videreutdanning

12/02/2024

Norge

Ny rapport viser at både informasjon og økonomisk støtte har betydning når det gjelder å motivere fagarbeidere til å ta videreutdanning.

Share This