10/07/2023

Norge

Utdanningspolitikk, Arbeidsliv

Ny kompetansereform for arbeidslivet i Norge

Partene i arbeidslivet (de sosiale partnerne) deltar i et nytt utvalg som skal utrede hvordan Norge skal lykkes med livslang læring i arbeidslivet. Utvalget er oppnevnt av Den norske regjering og skal ledes av Svein Richard Brandtzæg.

Ny kompetansereform for arbeidslivet i Norge

Ny kompetansereform for arbeidslivet i Norge

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) mener det er avgjørende at arbeidstakere får oppdatert kunnskap gjennom hele arbeidslivet. Han viser til de store utfordringene landet står overfor med knapphet på både kompetanse og arbeidskraft. – Vi går tom for folk før vi går tom for penger. For å møte denne utfordringen er det helt avgjørende at arbeidstaker kan lære og få oppdatert kunnskap gjennom hele arbeidslivet, sier han.

Utvalgets sammensetning:

LO-sekretær Trude Tinnlund, Fredrikstad

NHO: Advokat Gro Øien, Rælingen

YS: Nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen, Drammen

Spekter: Fagsjef Trond Bergene, Lillestrøm

KS: Avdelingsdirektør Bjarte Rørmark, Oslo

Virke: Fagsjef Kristine Bettum, Oslo

Akademikerne: Seniorrådgiver Joakim Østbye, Oslo

Unio: Fagsjef Eli-Karin Flagtvedt, Oslo

Kommunal- og distriktsdepartementet, Utredningsleder Turid Semb, Oslo

Utvalgsleder: Svein Richard Brandtzeg, styreleder i entreprenør- og eiendomskonsernet Veidekke

Å ha mulighet til å utvikle sin kompetanse kontinuerlig har betydning nasjonalt og for enkeltindividet. For å få dette til, er trepartssamarbeidet meget viktig, ifølge ministeren. Et samspill mellom partene (de sosiale partnerne) og utdannings- og opplæringssektoren er avgjørende. Utvalget består derfor av representanter fra alle disse aktørene.

Utvalgsleder Svein Richard Brandtzæg, som er sivilingeniør, bedriftsøkonom og har doktorgrad i kjemi, har også lang erfaring fra næringslivet. Han har blant annet vært konsernsjef i Norsk Hydro. Han mener at spørsmålene som utvalget skal utrede har betydning for hele samfunnet. Det handler om hvordan arbeidslivet skal være tilrettelagt for å få til omstilling og læring. Spørsmål om hvordan arbeidsplassen kan fungere som læringsarena står sentralt. Utredningen skal handle om:

  • Muligheter og virkemidler for læring i arbeidslivet i Norge
  •  Hvordan kan det legges til rette for at det utvikles kostnadseffektive muligheter for utdanning og kompetanseutvikling av god kvalitet, tilpasset behovene i arbeidslivet?
  •  Ulike modeller for å stimulere til etter- og videreutdanning
  •  Hvordan kan de tre partene legge enda bedre til rette for læring i arbeidslivet?
  •  Hvordan kan det videreutvikles modeller for realkompetansevurdering og verdsetting av kompetanse utviklet i arbeidslivet?

Rapporten skal være klar innen utgangen av oktober 2024.

Les om utvalgets mandat her.

Flere nyheder fra NVL

From the left: Antra Carlsen, Nordic Network for Adult Learning; Jaana Nuottanen, the Finnish Association of Adult Education Centres; Alex Stevenson, United Kingdom.

29/02/2024

Norden

An international expert hearing on successful approaches to adult literacy and basic skills was held on February 22 and 23 in Berlin. NVL presented Nordic and national initiatives that aim at getting adults and young people digitally included.

Økonomisk støtte og målrettet informasjon bidrar til mer videreutdanning

28/02/2024

Norge

Uusi raportti osoittaa, että sekä tiedottaminen että taloudellinen tuki edistävät työntekijöiden motivaatiota kouluttautua lisää.

Illustration av en hållbar energilösning med vindturbiner, solpaneler, en laddningsstation för elbilar och en modern byggnad, som representerar förnybara energilösningar.

28/02/2024

Sverige

Ruotsin hallitus ehdotti vuoden 2024 budjettiesityksessään panostusta lyhytkursseihin, joiden avulla asiantuntijatyötä tekevät saisivat paremmat mahdollisuudet kehittää osaamistaan. Nyt on selvillä, mitkä yhdeksän korkeakoulua saavat lyhytkurssirahoitusta vuodelle 2024 ja pääsevät suunnittelemaan kursseja, jotka liittyvät akkuteollisuuteen, tekniikkaan ja vihreään siirtymään.

Share This