17/10/2023

Norge

Etter- og videreutdanning, Høyere utdanning, Digitale kompetanser

Ny rapport om industriens kompetansebehov

En arbeidsgruppe bestående av deltakere fra Norsk Industri, Fellesforbundet, Kunnskapsdepartementet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har gjennomgått kompetansebehovene innenfor industrien.

Ny rapport om industriens kompetansebehov

Den norske industrien står ovenfor utfordrende kompetansebehov

Rapporten beskriver blant annet kompetansebehov tilknyttet mangel på yrkesfaglig kompetanse på videregående skoles nivå, mangel på kompetanse innenfor teknologi- og industrifag, samt elektro- og datateknologi. Omstilling i forbindelse med digitalisering og automatisering fordrer IT- og teknisk kompetanse, mens behovet innen grønn omstilling faller særlig på kompetanse innen bærekraftig produksjon og miljøvennlige løsninger.

Arbeidsgruppen tar for seg eksisterende kompetansepolitiske virkemidler i Norge og vurderer hvordan disse kan tilpasses bedre for å treffe industriens spesifikke behov. De har også sett på hvilke virkemidler som brukes i både Danmark og Sverige rettet mot industrien. Disse virkemidlene skal som i Norge, ruste arbeidstakerne med nødvendig kompetanse ved hjelp av tilpassede ordninger med ulike finansieringsmåter. Deretter har gruppen kartlagt hvilke barrierer som eksisterer hos den lærende og sett på hvordan virkemidlene i Norge kan tilpasses og gjøres mer attraktivt for arbeidstakere og -givere industrien.

Konklusjonene fra rapporten peker på at en rekke tiltak allerede er igangsatt for å imøtekomme de spesifikke behovene i industrien, blant annet innen batteriindustrien. Rapporten fremhever også at industrien står ovenfor noen spesielle utfordringer. Denne kunnskapen og vurderingene tas med inn i arbeidet med en stortingsmelding om høyere yrkesfaglig utdanning.

For å synliggjøre at det er mulig å tilby kompetanseutvikling på ulike utdanningsnivåer gjennom bransjeprogram, kan det være behov for mer målrettet informasjon rettet mot virksomheter og arbeidstakere om bransjeprogrammets innretning, mål og muligheter. Programområdestyret og partene i arbeidslivet er sentrale i dette informasjonsarbeidet.

Lenke til rapporten

Flere nyheder fra NVL

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Osaamistarvekomitea arvioi uuden teknologian vaikutuksia osaamistarpeisiin ja työmarkkinoihin

03/04/2024

Norge

Norjan hallitus nimitti helmikuun alussa uuden osaamistarvekomitean. Komitean tehtävänä on analysoida, miten uusi teknologia vaikuttaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Þann 8. febrúar á þessu ári héldu Samtök finnskra verkalýðsfélaga (SAK), Samtök finnsks iðnaðar (EK) og Þjónustumiðstöð símenntunar og atvinnu (JOTPA) vefnámskeið um stafræna hæfni í Finnlandi.

Share This