06/02/2023

Danmark

Voksenuddannelse, Efter- og videreudddannelse, Uddannelsespolitik

Ny regering forlænger VEU aftale

I 2017 indgik den danske regering og arbejdsmarkedets parter en aftale, der styrkede voksen- og efteruddannelse (VEU).

Ny regering forlænger VEU aftale

Ny regering forlænger VEU aftale

Den nye regering i Danmark og arbejdsmarkedets parter har besluttet at forlænge aftalen for at styrke implementeringen af tidligere initiativer som fx ”En indgang”.

Der afsættes med aftalen 342,6 millioner kr. i 2023 til VEU-systemet. Aftalen betyder bl.a. at nye modeller for udbudsrunder i AMU drøftes, og at loven om udbudsrunder hvert 4 år bortfalder, og at der i 2023 fastholdes forhøjet forsørgelse for kursister på efteruddannelse

Læs mere:

Flere nyheder fra NVL

Flere nye satsinger innen høyere utdanning og kompetanse

01/12/2023

Norge

Forslaget for Statsbudsjettet for 2024 er lagt fram og regjeringen presenterer tiltak for å styrke høyere yrkesfaglig utdanning, ordningen Fagbrev på jobb, norsk fagspråk og digital norskopplæring.

Ti anbefalinger for bedre dimensjonering av høyere utdanning

29/11/2023

Norge

Ráðin eru veitt af stofnun háskólamenntunar og hæfni (Hk-dir) sem falið var að rannsaka framboð háskólamenntunar af norska menntamálaráðuneytinu.

Sveriges regeringen genomför särskild satsning på regionalt yrkesvux i expansiva regioner

29/11/2023

Sverige

Á næsta ári mun sænska ríkisstjórnin innleiða nýjan ríkisstyrk til starfsmenntunar innan fullorðinsfræðslu sveitarfélaga á framhaldsskólastigi þar sem stofnun nýrra eða stækkun fyrirtækja er fyrirsjáanleg. Þetta á einkum við í strjálbýlum héruðum.

Share This