31/10/2023

Norge

Símenntun, Háskólamenntun, Stafræn hæfni

Ný skýrsla um færniþörf iðnaðarins

Vinnuhópur sem samanstendur af þátttakendum frá Samtökum iðnaðarins í Noregi, norska starfsgreinasambandinu, menntamálaráðuneytinu og háskólastofnuninni (HK-dir) hefur farið yfir færniþörf innan iðngeirans.

Ny rapport om industriens kompetansebehov

Norskur iðnaður stendur frammi fyrir krefjandi áskorunum Sí- og endurmenntu Æðri menntun Starfræn færni

Í skýrslunni kemur meðal annars fram lýsing á hæfniþörfum sem fylgja skorti á vinnuafli með hæfni að loknu námi á framhaldsskólastigi, skorti á hæfni á sviði tækni- og iðngreina, sem og raf- og tölvutækni. Stafræn umbreyting og sjálfvirknivæðing krefst hæfni í beitingu upplýsingatækni og tæknikunnáttu en hvað varðar „græna umbreytingu“ snúa þarfirnar sérstaklega að hæfni í sjálfbærri framleiðslu og umhverfisvænum lausnum.

Starfshópurinn hefur rýnt núverandi færnistefnu í Noregi og metið hvernig hægt er að aðlaga hana betur að sérstökum þörfum geirans. Þá kannaði hópurinn hvaða aðferðum er beitt bæði í Danmörku og Svíþjóð sem miða að þörfum geirans. Þær aðgerðir ættu, eins og í Noregi, að veita starfsfólki nauðsynlega færni með aðlöguðum kerfum með mismunandi fjármögnunaraðferðum. Hópurinn hefur síðan kortlagt hvaða hindranir mæta nemendum og skoðað hvernig hægt er að bæta aðstæður í Noregi og gera þær aðgengilegri fyrir bæði atvinnurekendur og launþega í iðnaðargeiranum.

Niðurstöður skýrslunnar benda til þess að þegar hafi verið gripið til fjölda aðgerða til að mæta sérstökum þörfum iðnaðarins, meðal annars innan rafgeymaiðnaðarins. Í skýrslunni er jafnframt undirstrikað að iðnaðurinn standi frammi fyrir sérstökum áskorunum. Sú vitneskja og skoðun er lögð til grundvallar vinnu við frumvarp til Stórþingsins um fagháskólamenntun.

Til þess að auka sýnileika á hvað er í boði af hæfniþróun á ýmsum skólastigum í gegnum atvinnugeiraáætlanir er þörf á markvissari upplýsingum til fyrirtækja og starfsmanna um uppbyggingu, markmið og tækifæri atvinnugeiraáætlun iðnaðarins. Starfsgreinráðið og aðilar atvinnulífsins eru lykilaðilar aðilar í miðlun þessara upplýsinga.

Krækja í skýrsluna á norsku

Flere nyheder fra NVL

Visualisering av samordning av vägledning i de nordiska länderna

08/12/2023

Sverige

Den grafiska presentationen visar tillgången till vägledning i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland och hur långt de kommit i de enskilda delar som undersökts via rapporten ”Samordning av vägledning i de nordiska länderna” (2020-2023).

Micke Larsson

06/12/2023

Åland

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland med visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” manifesterades i september 2016.

Se opptak av Kunnskapsprat om kompetanse og arbeidsliv fra Norge

04/12/2023

Norge

På Direktoratet for utdanning og kompetanse sitt frokostmøte i Oslo 22. november spurte vi: Hva som skal til for å få flere i jobb? Og hvordan kan økt kompetanse bidra til at flere står lenger i arbeid?

Share This