31/10/2023

Norge

Símenntun, Háskólamenntun, Stafræn hæfni

Ný skýrsla um færniþörf iðnaðarins

Vinnuhópur sem samanstendur af þátttakendum frá Samtökum iðnaðarins í Noregi, norska starfsgreinasambandinu, menntamálaráðuneytinu og háskólastofnuninni (HK-dir) hefur farið yfir færniþörf innan iðngeirans.

Ny rapport om industriens kompetansebehov

Norskur iðnaður stendur frammi fyrir krefjandi áskorunum Sí- og endurmenntu Æðri menntun Starfræn færni

Í skýrslunni kemur meðal annars fram lýsing á hæfniþörfum sem fylgja skorti á vinnuafli með hæfni að loknu námi á framhaldsskólastigi, skorti á hæfni á sviði tækni- og iðngreina, sem og raf- og tölvutækni. Stafræn umbreyting og sjálfvirknivæðing krefst hæfni í beitingu upplýsingatækni og tæknikunnáttu en hvað varðar „græna umbreytingu“ snúa þarfirnar sérstaklega að hæfni í sjálfbærri framleiðslu og umhverfisvænum lausnum.

Starfshópurinn hefur rýnt núverandi færnistefnu í Noregi og metið hvernig hægt er að aðlaga hana betur að sérstökum þörfum geirans. Þá kannaði hópurinn hvaða aðferðum er beitt bæði í Danmörku og Svíþjóð sem miða að þörfum geirans. Þær aðgerðir ættu, eins og í Noregi, að veita starfsfólki nauðsynlega færni með aðlöguðum kerfum með mismunandi fjármögnunaraðferðum. Hópurinn hefur síðan kortlagt hvaða hindranir mæta nemendum og skoðað hvernig hægt er að bæta aðstæður í Noregi og gera þær aðgengilegri fyrir bæði atvinnurekendur og launþega í iðnaðargeiranum.

Niðurstöður skýrslunnar benda til þess að þegar hafi verið gripið til fjölda aðgerða til að mæta sérstökum þörfum iðnaðarins, meðal annars innan rafgeymaiðnaðarins. Í skýrslunni er jafnframt undirstrikað að iðnaðurinn standi frammi fyrir sérstökum áskorunum. Sú vitneskja og skoðun er lögð til grundvallar vinnu við frumvarp til Stórþingsins um fagháskólamenntun.

Til þess að auka sýnileika á hvað er í boði af hæfniþróun á ýmsum skólastigum í gegnum atvinnugeiraáætlanir er þörf á markvissari upplýsingum til fyrirtækja og starfsmanna um uppbyggingu, markmið og tækifæri atvinnugeiraáætlun iðnaðarins. Starfsgreinráðið og aðilar atvinnulífsins eru lykilaðilar aðilar í miðlun þessara upplýsinga.

Krækja í skýrsluna á norsku

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This