05/01/2023

Norge

Voksnes læring, Voksenopplæring

Ny statsborgerprøve i Norge fra 2023

I januar 2023 blir en ny og oppdatert statsborgerprøve tilgjengelig for de som skal søke norsk statsborgerskap

Statsborgerprøven skal fornyes i 2023 og treffe alle innvandreres utdanningsbakgrunn

Statsborgerprøven skal fornyes i 2023 og treffe alle innvandreres utdanningsbakgrunn

Det har blitt utviklet en ny læringsressurs i samfunnskunnskap på 24 ulike språk. Den er ment som forberedelsesmateriale til prøven og er allerede er publisert. Læringsressursen er basert på den nye læreplanen i samfunnskunnskap som kommer av den nye integreringsloven som erstattet introduksjonsloven.

Statsborgerprøven har også fått en overhaling ved hjelp av en ekstern kommisjon sammensatt av lærere med lang erfaring fra undervisning av innvandrere. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har også bidratt i arbeidet.

Tidligere har prøven møtt kritikk for at enkelte spørsmål er for enkle og noen er for vanskelige. Utfordringen har vært å utforme spørsmålene mer generelt slik at de treffer det brede spekteret av innvandrere; med ulik utdanningsbakgrunn.

Spørsmålene omfatter alt fra historiske hendelser til fakta om helsevesenet og utdanning. Selve formen på prøven videreføres; flervalgsoppgaver med tre alternativer. Prøven viser ikke hvor godt en person er integrert, men det viser hvor godt man har forberedt seg på læringsressursen.

24 millioner kroner skal gå til en ny prøvetjeneste for gjennomføring av prøver i norsk, samfunnsfag og statsborgerprøven for voksne innvandrere.

Mer informasjon om statsborgerprøven finner du her.

Flere nyheder fra NVL

Se opptak av Kunnskapsprat om kompetanse og arbeidsliv fra Norge

04/12/2023

Norge

På Direktoratet for utdanning og kompetanse sitt frokostmøte i Oslo 22. november spurte vi: Hva som skal til for å få flere i jobb? Og hvordan kan økt kompetanse bidra til at flere står lenger i arbeid?

Flere nye satsinger innen høyere utdanning og kompetanse

01/12/2023

Norge

Forslaget for Statsbudsjettet for 2024 er lagt fram og regjeringen presenterer tiltak for å styrke høyere yrkesfaglig utdanning, ordningen Fagbrev på jobb, norsk fagspråk og digital norskopplæring.

Ti anbefalinger for bedre dimensjonering av høyere utdanning

29/11/2023

Norge

Ráðin eru veitt af stofnun háskólamenntunar og hæfni (Hk-dir) sem falið var að rannsaka framboð háskólamenntunar af norska menntamálaráðuneytinu.

Share This