21/09/2023

Danmark

Digitale kompetencer, Voksenuddannelse, Erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse

Nye langsigtede investeringer i voksen og efteruddannelse (VEU)

En ny trepartsaftale mellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter skal være med til at sikre fremtidens kompetencebehov.

Nye langsigtede investeringer i voksen og efteruddannelse (VEU)

Nye langsigtede investeringer i voksen og efteruddannelse (VEU)

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en ny trepartsaftale, hvor der afsættes 360 mio. kr. årligt til et varigt løft af efter- og videreuddannelsesindsatsen. Med aftalen ønsker man at sikre arbejdsstyrkens nødvendige kompetencer og omstillingsevne i forhold til de krav som hastige forandringer, grøn omstilling, nye teknologier og stigende pensionsalder stiller.

Konkrete initiativer i aftalen rettes bl.a. mod, at flere voksne får mulighed for at styrke grundlæggende basale færdigheder, at give bedre muligheder for at både faglærte, ufaglærte og personer med korte og mellemlange videregående uddannelser kan få tilskud til efter- og videreuddannelse på videregående niveau.

Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) styrkes med varige takstforhøjelser samt varige tilskud til at styrke og udbrede digital læring.

Desuden gives også varige bevillinger til voksenvejledning og VEU-koordinatorer.

Læs mere her.

Flere nyheder fra NVL

Ny modell for opptak til høyere utdanning

17/04/2024

Norge

Regjeringens forslag til opptak for høyere utdanning skal stimulere til at flere kommer raskere i gang med studier og ut i arbeidslivet

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Osaamistarvekomitea arvioi uuden teknologian vaikutuksia osaamistarpeisiin ja työmarkkinoihin

03/04/2024

Norge

Norjan hallitus nimitti helmikuun alussa uuden osaamistarvekomitean. Komitean tehtävänä on analysoida, miten uusi teknologia vaikuttaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Share This