21/09/2023

Danmark

Digitale kompetencer, Voksenuddannelse, Erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse

Nye langsigtede investeringer i voksen og efteruddannelse (VEU)

En ny trepartsaftale mellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter skal være med til at sikre fremtidens kompetencebehov.

Nye langsigtede investeringer i voksen og efteruddannelse (VEU)

Nye langsigtede investeringer i voksen og efteruddannelse (VEU)

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en ny trepartsaftale, hvor der afsættes 360 mio. kr. årligt til et varigt løft af efter- og videreuddannelsesindsatsen. Med aftalen ønsker man at sikre arbejdsstyrkens nødvendige kompetencer og omstillingsevne i forhold til de krav som hastige forandringer, grøn omstilling, nye teknologier og stigende pensionsalder stiller.

Konkrete initiativer i aftalen rettes bl.a. mod, at flere voksne får mulighed for at styrke grundlæggende basale færdigheder, at give bedre muligheder for at både faglærte, ufaglærte og personer med korte og mellemlange videregående uddannelser kan få tilskud til efter- og videreuddannelse på videregående niveau.

Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) styrkes med varige takstforhøjelser samt varige tilskud til at styrke og udbrede digital læring.

Desuden gives også varige bevillinger til voksenvejledning og VEU-koordinatorer.

Læs mere her.

Flere nyheder fra NVL

Visualisering av samordning av vägledning i de nordiska länderna

08/12/2023

Sverige

Den grafiska presentationen visar tillgången till vägledning i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland och hur långt de kommit i de enskilda delar som undersökts via rapporten ”Samordning av vägledning i de nordiska länderna” (2020-2023).

Micke Larsson

06/12/2023

Åland

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland med visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” manifesterades i september 2016.

Se opptak av Kunnskapsprat om kompetanse og arbeidsliv fra Norge

04/12/2023

Norge

På Direktoratet for utdanning og kompetanse sitt frokostmøte i Oslo 22. november spurte vi: Hva som skal til for å få flere i jobb? Og hvordan kan økt kompetanse bidra til at flere står lenger i arbeid?

Share This