26/09/2022

Norden

Fjarkennsla, Nám fanga

Nýr norrænn vinnuhópur á að skoða menntun ungs fólks í fangelsum

Norrænt net um fræðslu í fangelsum mun í haust koma á laggirnar vinnuhópi sem á að kanna hvernig hægt er að stuðla að því að flest af yngstu föngunum geti bæði hafið og lokið námi – með því að kanna hvernig hægt er að skapa aðstæður svo flest úr hópi yngri fanga geti staðið sig sem best í skóla í fangelsi.

Ny nordisk arbeidsgruppe skal se nærmere på utdanning for unge i fengsel

Nýr norrænn vinnuhópur á að skoða menntun ungs fólks í fangelsum

Þátttakendur í netinu telja að á Norðurlöndum verðum við að setja okkur markmið um að unglingar ljúki að minnsta kosti námi á framhaldsskólastigi og að allir nemendur eigi rétt á fræðslu og að þroskast óháð reynslu, þekkingu og þörfum. Þau sem eru í hópi ungra fanga hafa oftast litla menntun samanborið við aðra þegna, og slitrótt skólaganga og neikvæð reynsla af mikilvægum fræðsluvettvangi er reglan frekar en undantekningin. Mörg þeirra þróa andfélagslega hegðun í formi brotastarfsemi, stríða við margþættan vanda frá unga aldri, og eiga oft sögu af inngripum af hálfu hins opinbera. Að skapa kjöraðstæður svo flest í þessu hópi geti staðið sig sem best í skólanum hefur gríðarlega þýðingu, vegna þess að slitrótt skólaganga eykur líkur á áframhaldandi brotastarfsemi og jaðarsettu lífi. Menntun er líkast til sá einstaki þáttur sem hefur mest áhrif á félagslegan hreyfanleika. Þess vegna verður að sjá til þess að til staðar séu góð kerfi sem tryggja öllu ungu fólki tækifæri, ekki aðeins til að hefja nám heldur jafnframt að ljúka því.

Ungir fangar með takmarkaða færni

Sökum þess að margir ungir fangar hafa að loknum grunnskóla takmarkaða færni og hæfni – og í sumum tilfellum án þess að hafa lokið grunnskóla – mun fræðsla í grunnleikni og það að ljúka grunnskólanum vera þeim nauðsyn til þess að takast á við áframhaldandi nám. Án þess að ljúka námi á framhaldsskólastigi getur reynst örðugt að öðlast trygga stöðu á vinnumarkaði, sem vekur áhyggjur vegna þess að búast má við að atvinnuleysi meðal ungs fólks án menntunar aukist því að þau skortir hæfni til þess að standa sig í harðri samkeppni á vinnumarkaði í framtíðinni. Mikilvægi þess að ungt fólk afli sér hæfni með menntun mun þess vegna vaxa í framtíðinni.

Fræðsla á endurhæfingartímabilinu

Norrænt net um fræðslu í fangelsum á að stuðla að aukinni þekkingu á sviðinu til þess að styðja við fræðslu á endurhæfingartímabilinu. Yngstu fangarnir eru einkar brýnt viðfangsefni í þessu samhengi, og þess vegna hefur nýjum vinnuhópi, sem á að kanna hvernig hægt er að skapa kjöraðstæður svo flest í þessu hópi geti náð sem bestum árangri í skólanum í fangelsinu, verið komið á laggirnar. Þess er vænst að vinnuhópurinn stuðli að miðlun þekkingar og að vinnan muni leiða til áþreifanlegs árangur sem gagnast í raun. Ef til vill geta niðurstöður hópsins einnig leitt til áframhaldandi þróunar í hverju Norðurlanda fyrir sig.

Netið og vinnuhópurinn hittast á fjarfundi til skipulagningar í september og áætlað er að hópurinn hittist aftur í Malmey í nóvember, þar verður farið yfir verkefnið og umboð og svo hefjist vinnan þegar að fundinum loknum.

Tengiliður norræna netsins um fræðslu í fangelsum

Terje Røstvær,aðalráðgjafi hjá fylkisstjórninni í Vestur-Noregi
E: fmhoter@fylkesmannen.no

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This