13/03/2023

Finland

Flexibelt lärande, Vuxenutbildning, Distansutbildning

Obehöriga lärare i Finland vill ha distansutbildning

I Finland är det inte lika lätt som i Sverige att vara vuxenstuderande. Distansstudier på halvfart är mera sällsynt, och det märks till exempel om man senare i livet vill utbilda sig till lärare. Yle har lyft upp problematiken i en lång artikel.

ASA huset

Det blir alltmer populär för vuxna att studera senare i livet.

Allt fler människor vill studera senare i livet. Men det är inte alltid utbildnings- och finansieringsmodellerna hänger med i utvecklingen. I Finland har YLE nyligen lyft fram ämnet i en lång artikel.

En av dem som intervjuas är professor Ria Heilä-Ylikallio vid Åbo Akademi. Hon anser att Finland borde ta efter det koncept som finns i Sverige med distansutbildningar på halvfart. Men finländska Undervisnings- och kulturministeriet tänker annorlunda. De har hittills byggt sin finansieringsmodell på att studerande ska utexamineras snabbt.

Flytta i stället för distans

En av dem som drabbas är Alexandra Ekholm som arbetar som obehörig klasslärare och bor ute på glesbygden. Hon föreslår att universiteten skulle satsa på en vuxenutbildning på distans för de obehöriga lärare ute på fältet som vill bli behöriga.
Anna Slotte är äldre universitetslektor vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Enligt henne har pandemin bidragit till att många studerande nu tar för givet att man ska kunna studera på distans.

– Men för det mesta är det så att om man vill studera något speciellt så får man lov att flytta, säger hon.

Både universiteten medger att de ändå blivit bättre på distansundervisning på grund av pandemin. Vid Åbo Akademi utvecklas just nu flerformsutbildning inom småbarnspedagogik. Många skolor i Finland deltar i digivision som bygger ut digitaliserade utbildningar på distans.

Ny serie om vuxna som studerar

NVL kommer under 2023 att publicera en serie artiklar som belyser hur det är att studera som vuxen. En redan publicerad artikel handlar om några + 40 kvinnor i Finland som utbildar sig till jurister.

Catharina Ekström och Maria Pettersson är två kvinnor mitt i livet som valt att satsa på ett stort och tidskrävande branschbyte.

Catharina Ekström och Maria Pettersson är två kvinnor mitt i livet som valt att satsa på ett stort och tidskrävande branschbyte. Foto: Magnus Lindberg

En annan artikel handlar om en chef för ett stort byggkonsultbolag som studerar på halvfart vid den unika masterutbildning som de själva varit med och utvecklat inom klimatsmart trähusbyggande.

Byggnadsingenjörerna Toni Wasenius och Ninni Timola är kolleger på Ramboll, men samtidigt studerar de också trähuskonstruktion på samma linje.

Byggnadsingenjörerna Toni Wasenius och Ninni Timola är kolleger på Ramboll, men samtidigt studerar de också trähuskonstruktion på samma linje. Fotograf: Sanna Liimatainen.

Flere nyheder fra NVL

Flere nye satsinger innen høyere utdanning og kompetanse

01/12/2023

Norge

Forslaget for Statsbudsjettet for 2024 er lagt fram og regjeringen presenterer tiltak for å styrke høyere yrkesfaglig utdanning, ordningen Fagbrev på jobb, norsk fagspråk og digital norskopplæring.

Ti anbefalinger for bedre dimensjonering av høyere utdanning

29/11/2023

Norge

Ráðin eru veitt af stofnun háskólamenntunar og hæfni (Hk-dir) sem falið var að rannsaka framboð háskólamenntunar af norska menntamálaráðuneytinu.

Sveriges regeringen genomför särskild satsning på regionalt yrkesvux i expansiva regioner

29/11/2023

Sverige

Á næsta ári mun sænska ríkisstjórnin innleiða nýjan ríkisstyrk til starfsmenntunar innan fullorðinsfræðslu sveitarfélaga á framhaldsskólastigi þar sem stofnun nýrra eða stækkun fyrirtækja er fyrirsjáanleg. Þetta á einkum við í strjálbýlum héruðum.

Share This