12/02/2024

Norge

Etter- og videreutdanning

Økonomisk støtte og målrettet informasjon bidrar til mer videreutdanning

Ny rapport viser at både informasjon og økonomisk støtte har betydning når det gjelder å motivere fagarbeidere til å ta videreutdanning.

Økonomisk støtte og målrettet informasjon bidrar til mer videreutdanning

Økonomisk støtte og målrettet informasjon bidrar til mer videreutdanning

Rapporten er basert på et kontrollert randomisert forsøk gjennomført av Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning (FAFO) og Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (Frischsenteret). Formålet med forsøket var å undersøke hvilken betydning økonomisk støtte (stipend) og informasjon har, når det gjelder å motivere flere fagarbeidere til å ta videreutdanning.

De 300 000 fagarbeiderne som deltok i forsøket ble tilfeldig delt inn i tre grupper. Den ene gruppen fikk både informasjon om videreutdanningsmuligheter og økonomisk støtte til å gjennomføre videreutdanning, den andre gruppen fikk kun informasjon og den tredje gruppen (kontrollgruppen) fikk ingen av delene.

Dette effektstudiet viser at i gruppen som fikk både informasjon og økonomisk støtte, økte sannsynligheten for å være i videreutdanning med 20 prosent. Økningen var på 9 prosent i gruppen som bare fikk informasjon om hvilke videreutdanningsmuligheter. Studien bekreftet også noe som også tidligere forskning har pekt på, nemlig at kvinner oftere enn menn tar videreutdanning. Her ble det konstatert at hele 31 prosent av kvinnene i gruppen som fikk både informasjon og stipend, lot seg påvirke til å ta videreutdanning. Blant begge kjønn ble både utsikten til høyere lønn og muligheten til å gjøre en bedre jobb var viktige grunner for å ta mer utdanning, mens mangel på interesse og penger var de største hindrene.

Studiet omhandler også en evaluering av måten forsøket ble gjennomført på. Mer om studiet her.

Bakgrunn

Det norske Kunnskapsdepartementet (KD) ønsket å undersøke om videreutdanningsstipend kan oppmuntre flere fagarbeidere til å ta videreutdanning. Bakgrunnen er samfunnets store behov for flere fagarbeidere og for at flere innenfor arbeidsstyrken står lenger i jobb. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (Hk-dir) fikk derfor i oppdrag å sørge for at dette randomiserte kontrollerte forsøket fant sted. Hk-dir har samarbeidet med Lånekassen og SSB og de to tidligere nevnte forskningsinstituttene om gjennomføring.

Videre følgeforskning vurderes

Divisjonsdirektør Kristine Offerdal i HK-dir sier at direktoratet vil vurdere om det er mulig å sette i gang en følgeforskning over lenger tid. – Samfunnet står overfor store kompetanseutfordringer, og løsningene er ikke åpenbare. Vi må derfor utforske ulike tiltak for å kvalifisere folk til arbeid og til å stå i jobbene sine, sier hun. Hun påpeker at det er mye vi ikke vet om motivasjon for kompetanseutvikling og for å stå lenger i arbeid. – En følgeforskning over tid kan gi mer informasjon om effektene på blant annet gjennomføring av utdanning, sysselsetting, mobilitet og inntekt, sier hun.

Rapportene finnes her.

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This