21/03/2024

Island

Fleksibel læring, Voksenopplæring

Økt fleksibilitet i voksenutdanningen i Island

Arbeidslivets opplæringssenter (AO) i Island har vært en ledende institusjon i å analysere, evaluere og forbedre kompetansen i arbeidsstyrken.

Økt fleksibilitet i voksenutdanningen i Island

Økt fleksibilitet i voksenutdanningen i Island

I over 20 år har AO finansiert læreplaner som er akkreditert av Utdanningsdepartementet og designet for personer med begrenset formell utdanning. Disse programmene tar sikte på å gi praktiske ferdigheter og kunnskaper som er relevante for arbeidsmarkedet og for å fullføre videregående skole.

Nylig har det vært et betydelig fremskritt. Arbeidslivets opplæringssenter har nå åpnet for å tilpasse studietilbud ved å blande emner fra forskjellige læreplaner. Denne fleksibiliteten gir mulighet for skreddersydd og akkreditert utdanning som er bedre tilpasset individuelle omstendigheter og behov. Dette representerer et stort fremskritt for voksenopplæringssentrene på Island. Det gjør dem i stand til å møte ulike studentkrav mer effektivt enn noen gang før.

Flere nyheder fra NVL

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Osaamistarvekomitea arvioi uuden teknologian vaikutuksia osaamistarpeisiin ja työmarkkinoihin

03/04/2024

Norge

Norjan hallitus nimitti helmikuun alussa uuden osaamistarvekomitean. Komitean tehtävänä on analysoida, miten uusi teknologia vaikuttaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Þann 8. febrúar á þessu ári héldu Samtök finnskra verkalýðsfélaga (SAK), Samtök finnsks iðnaðar (EK) og Þjónustumiðstöð símenntunar og atvinnu (JOTPA) vefnámskeið um stafræna hæfni í Finnlandi.

Share This