24/08/2022

Island

Lige muligheder

Øget fokus på beskæftigelsesmulighederne for unge handicappede

Børne-og uddannelsesministeriet og Social- og arbejdsministeriet har bevilget en tillægsbevilling til koordinering af information om uddannelsesudbud og jobmuligheder.

Social- og arbejdsmarkedsminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Unnur Helga Óttarsdóttir, formand for Þroskahjálp, og børne-og uddannelsesminister Ásmundur Einar Daðason underskriver en aftale. Foto: Islands regering

Social- og arbejdsmarkedsminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Unnur Helga Óttarsdóttir, formand for Þroskahjálp, og børne-og uddannelsesminister Ásmundur Einar Daðason underskriver en aftale. Foto: Islands regering

Landsforeningen for mennesker med intellektuelle handicap, Þroskahjálp, har det seneste år arbejdet med en kortlægning af studie- og beskæftigelsesmuligheder for unge handicappede og et oplæg for studerende, der skal færdiggøre deres studier i gymnasiet.

Tillægsbevillingen fra Børne- og uddannelsesministeriet og Social- og arbejdsministeriet beløber sig til ISK 17 mio. til den fortsatte udvikling af projektet i årene 2023–2024.

”Uddannelse er nøglen til jobmuligheder, og det vil blive endnu vigtigere i den nærmeste fremtid, når kunstig intelligens og øget automatisering fjerner job, der ikke kræver specifikke færdigheder og viden. Vores fornemmelse er, at der er en bevidsthed i offentligheden om handicappedes rettigheder, og vi vil fortsætte med at arbejde sammen om at nedbryde menneskeskabte mure. Som det står i FN’s globale mål: Efterlad ingen”, siger Unnur Helga Óttarsdóttir, formand for Þroskahjálp.

Nyhed og billede er fra Islands regering

Flere nyheder fra NVL

Flere nye satsinger innen høyere utdanning og kompetanse

01/12/2023

Norge

Forslaget for Statsbudsjettet for 2024 er lagt fram og regjeringen presenterer tiltak for å styrke høyere yrkesfaglig utdanning, ordningen Fagbrev på jobb, norsk fagspråk og digital norskopplæring.

Ti anbefalinger for bedre dimensjonering av høyere utdanning

29/11/2023

Norge

Ráðin eru veitt af stofnun háskólamenntunar og hæfni (Hk-dir) sem falið var að rannsaka framboð háskólamenntunar af norska menntamálaráðuneytinu.

Sveriges regeringen genomför särskild satsning på regionalt yrkesvux i expansiva regioner

29/11/2023

Sverige

Á næsta ári mun sænska ríkisstjórnin innleiða nýjan ríkisstyrk til starfsmenntunar innan fullorðinsfræðslu sveitarfélaga á framhaldsskólastigi þar sem stofnun nýrra eða stækkun fyrirtækja er fyrirsjáanleg. Þetta á einkum við í strjálbýlum héruðum.

Share This