21/01/2022

Sverige

Utbildningspolitik, Vuxenutbildning, Näringsliv

Ökad validering inom komvux ska stärka kompetensförsörjningen

Regeringen föreslår att kraftigt öka antalet valideringar i Sverige.

Kristian Pohl

Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen föreslår att kraftigt öka antalet valideringar i Sverige genom att hemkommunen ska vara skyldig att se till att den som vill få sitt kunnande kartlagt inför utbildning eller prövning inom kommunal vuxenutbildning (komvux) erbjuds en inledande kartläggning.

Huvudmannen ska även vara skyldig att se till att en elev i komvux erbjuds validering, om eleven behöver det och valideringen görs inom ramen för en eller flera kurser som bekostas av elevens hemkommun.

En ny definition av validering i Skollagen föreslås också, som förtydligar att det handlar om en process.

– Med fler valideringar skapar vi jobb i hela landet. Det är en vinst inte bara för individen utan också för samhället. Så får vi snabbare tillgång till den kompetens som behövs på svensk arbetsmarknad och så kan fler arbetslösa börja arbeta snabbare. Bättre möjligheter att validera utrikes föddas kunskaper och erfarenheter är viktigt för att bryta segregationen, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Läs mer på: Ökad validering inom komvux ska stärka kompetensförsörjningen – Regeringen.se.

Flere nyheder fra NVL

En lærer og en elev sidder over for hinanden og fører en samtale, mens de sidder ved et bord i et klasseværelse omgivet af studiematerialer og farvetuscher.

23/04/2024

Norden

NVL’s netværk for uddannelse i fængsler har nedsat en arbejdsgruppe, som skal analysere og på sigt styrke uddannelsesmulighederne for kvinder i fængsel.

Ny modell for opptak til høyere utdanning

17/04/2024

Norge

Regjeringens forslag til opptak for høyere utdanning skal stimulere til at flere kommer raskere i gang med studier og ut i arbeidslivet

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Share This