21/01/2022

Sverige

Utbildningspolitik, Vuxenutbildning, Näringsliv

Ökad validering inom komvux ska stärka kompetensförsörjningen

Regeringen föreslår att kraftigt öka antalet valideringar i Sverige.

Kristian Pohl

Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen föreslår att kraftigt öka antalet valideringar i Sverige genom att hemkommunen ska vara skyldig att se till att den som vill få sitt kunnande kartlagt inför utbildning eller prövning inom kommunal vuxenutbildning (komvux) erbjuds en inledande kartläggning.

Huvudmannen ska även vara skyldig att se till att en elev i komvux erbjuds validering, om eleven behöver det och valideringen görs inom ramen för en eller flera kurser som bekostas av elevens hemkommun.

En ny definition av validering i Skollagen föreslås också, som förtydligar att det handlar om en process.

– Med fler valideringar skapar vi jobb i hela landet. Det är en vinst inte bara för individen utan också för samhället. Så får vi snabbare tillgång till den kompetens som behövs på svensk arbetsmarknad och så kan fler arbetslösa börja arbeta snabbare. Bättre möjligheter att validera utrikes föddas kunskaper och erfarenheter är viktigt för att bryta segregationen, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Läs mer på: Ökad validering inom komvux ska stärka kompetensförsörjningen – Regeringen.se.

Flere nyheder fra NVL

NVL’s Sustainable Model for Change supports joint Nordic collaborations

23/02/2024

Norden

NVL, in partnership with the Training Service Centre (ETSC) in Iceland, has developed a new model for co-creating meaningful and sustainable solutions.

Lansering av opplæringsløp

14/02/2024

Norge

Opplæringsløpene er laget for å hjelpe fordrevne fra Ukraina og andre som har utdanning eller erfaring innen helsefag eller pedagogikk.

Økonomisk støtte og målrettet informasjon bidrar til mer videreutdanning

12/02/2024

Norge

Ny rapport viser at både informasjon og økonomisk støtte har betydning når det gjelder å motivere fagarbeidere til å ta videreutdanning.

Share This