01/05/2022

Danmark

Forskning, Erhvervsliv, Fleksibel læring

Opmærksomheder for udvikling og drift af læringscirkler

Evaluering af arbejdet med modellen læringscirkler i to tværsektorielle netværk peger på en række opmærksomheder for udvikling og drift af læringscirkler.

Læringscirkler - en generisk model for voksenlæring.

Læringscirkler har en lang nordisk tradition og er samtidig et bud på en fremtidsorienteret, innovativ model, der kan bidrage til deltagernes håndtering af vilde problemer.

På baggrund af evaluering af to pilotcirkler i perioden 2021 – 2022 kan NVL pege på følgende opmærksomhedspunkter for udvikling og drift af læringscirkler:

Etablering og rekruttering

  • Ved rekruttering og opstart af en læringscirkel er det væsentligt at forventningsafstemme og tydeliggøre formål, tema og rammer for arbejde.
  • En gensidig forventningsafstemning og fælles forståelse af arbejdsform, bl.a. kobling til egen praksis, at være læringsagent i egen organisation, deling af erfaringer er vigtigt for at sikre commitment til samskabelse af læringsindholdet
  • Tydeliggørelse af hvilke ressourcer og støttesystemer deltageren kan trække på.
  • Deltagelse skal så vidt muligt baseres på frivillighed

Facilitering

  • Læringscirkel som model, hviler på en samskabt læringssproces, som kræver erfarne facilitatorer med både proceskompetencer og viden om indhold
  • Facilitatorer som kan håndtere at arbejde i modellens åbne proces og rumme deltagernes reaktioner på en involverende arbejdsform med højt deltageransvar – både frustration og begejstring
  • Facilitator skal kunne bevare overblikket over processen og holde og justere retning i forhold til læringscirklens formål.

Hjemorganisationernes rolle

  • For at opnå det største læringsudbytte, må deltagerens hjemorganisation skabe forudsætninger for at deltageren kan eksperimentere og afprøve nye tilgange til arbejdet.
  • Det er vigtigt, at deltagerne samarbejder med kollegaer i team eller cirkel for at styrke implementering og afprøve ny viden om indhold og arbejdsform
  • Det styrker udbytte og indsigt, hvis deltageren undervejs faciliterer egne læringscirkler i hjemorganisationen/ egen praksis for at maximere sammenhæng og læringsudbytte. Dette kræver en større koordineringsindsats ved rekruttering og opstart, særligt ved større antal deltagere

Om metoden Læringscirkler

Læringscirkler er et bud på at møde de nye kompetencebehov nordiske samfund står overfor i forhold store teknologiske og digitale forandringer på arbejdsmarkedet, klimaudfordringer og stigende diversitet i samfundet.

Læringscirkler bygger på en lang nordisk tradition for at lære sammen, og er samtidig et bud på en fremtidsorienteret, innovativ model, der kan bidrage til deltagernes håndtering af aktuelle komplekse og systemiske problemer – ”Vilde problemer” der ikke har enkle og isolerede løsninger.

En arbejdsform der kan styrke samarbejde og inklusion af alle som aktive medarbejdere og medborgere og medvirke til at fremme NMRs Vision 2030.

Nordiske karakteristika som demokratisk styring, medbestemmelse, involvering samt relativ flad hierarkisk struktur giver særlig gunstige forhold for læringscirkler på arbejdspladser og i civilsamfund.

Læs mere i rapporten ”Læringscirkler: evaluering af to pilotcirkler”.

Læs og download anbefalinger som pdf-fil her.

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This