02/05/2023

Norden

Ammatillinen koulutus, Elinkeinoelämä, Koulutuspolitiikka

Ovatko ammattikoulutukset riittävän nykyaikaisia?

Pohjoismaiden neuvosto järjesti konferenssin, jonka otsikkona oli ”Pohjola etsii ammattikoulutettua työvoimaa”. Konferenssissa esiteltiin raportti ammattikoulutuksen houkuttelevuuden lisäämisestä.

Attraktive erhvervsuddannelser i Norden

Raportin ”Attraktive erhvervsuddannelser i Norden” kansi

Pohjoismaiden neuvosto on järjestänyt konferenssin, jonka otsikkona oli ”Pohjola etsii ammattikoulutettua työvoimaa”. Konferenssissa esiteltiin raportti ”Attraktive erhvervsuddannelser i Norden” (houkuttelevat ammattikoulutukset Pohjolassa). Konferenssissa keskusteltiin myös tulevaisuuden työelämän osaamisen turvaamisesta, selvitettiin mahdollisuuksia ammattitutkintojen hyväksymiseen yli Pohjoismaiden rajojen ja pohdittiin, miten ammattikoulutusohjelmista voisi tehdä houkuttelevampia ja halutumpia.

Nordregio-tutkimuskeskuksen tekemän kartoituksen mukaan Pohjoismaissa on noin 365 paikallista työmarkkinaa, joiden koko vaihtelee pääkaupunkiseutujen 1,5 miljoonasta maaseutukuntien sataan ihmiseen. Koska työmarkkinat ovat hyvin erilaisia, myös haasteet ja mahdollisuudet eroavat toisistaan.

Jorodd Asphjell och Pilvi Ryökkynen

Pohjoismaiden neuvoston presidentti Jorodd Asphjell ja Utbildning Nordin koulutusjohtaja Pilvi Ryökkynen keskustelevat pohjoismaisesta suutarikoulutuksesta Utbildning Nordissa.

Vilkasta ajatustenvaihtoa

Konferenssin osallistujat keskustelivat myös osaavan työvoiman rekrytoinnista, osaamisen kehittämisestä työpaikalla sekä työvoiman liikkuvuudesta. Pohjoismaiden sisäinen liikkuvuus kirvoitti vilkasta ajatustenvaihtoa: 1,7 prosenttia Pohjoismaiden kansalaisista asuu muualla kuin synnyinmaassaan, mutta onko se paljon vai vähän?

NVL esitteli pohjoismaista validoinnin laadun kehittämistyötä sekä alkuvaiheessa olevaa selvitystyötä niin sanottujen pienten osaamiskokonaisuuksien käyttämisestä työkaluna ihmisten liikkuvuuden ja osaamisen lisäämiseksi Pohjoismaissa. NVL selvittää muun muassa pienten osaamiskokonaisuuksien laadunvarmistusta ja lainmukaisuutta pystyäkseen arviomaan niiden läpinäkyvyyttä ja yhtäpitävyyttä sekä kartoittaa eri sektorien ja toimijoiden välistä yhteistyötä ja tunnustamista.

Konferenssi rajaseudulla

Konferenssi järjestettiin Ruotsin ja Suomen rajaseudulla Haaparannalla ja Matarengissa. Ohjelmaan kuului kiinnostava opintokäynti Utbildning Nordissa, jossa nuoria ja aikuisia Norjasta, Ruotsista ja Suomesta koulutetaan yli 30 eri ammattiin. Utbildning Nordilla on tiiviit siteet elinkeinoelämään, ja koulutuksia muokataan yksilöllisten tarpeiden sekä Norjan, Suomen ja Ruotsin erilaisten vaatimusten mukaan. Koulutusten kesto vaihtelee opiskelijan aiemman osaamisen mukaan. Ihmiset, joilla on muutaman vuoden ammattikokemus, voivat käydä läpi aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen. Siihen osallistuu ammatillisesti päteviä arvioijia joko oppilaitoksesta tai tarvittaessa elinkeinoelämästä.

Koulutusasioista vastaavat poliitikot, työnantaja- ja työntekijäjärjestöt, viranomaiset ja pohjoismaiset yhteistyöjärjestöt kävivät keskusteluja ja nostivat etusijalle viisi toimenpidettä ja ratkaisuehdotusta. Ammattikoulutuksen houkuttelevuuden lisäämiseksi perustettu ajatushautomo nostaa ne esiin raportissaan.

Pohjoismaihin houkuttelevia ammattikoulutuksia

Pohjoismaissa liian harva nuori valitsee ammattikoulutuksen. Suuressa osassa Pohjolaa on jo nyt pulaa osaavasta työvoimasta, ja haaste kasvaa entisestään, jos kehitys jatkuu nykyisenlaisena.

Tästä syystä Pohjoismaiden neuvosto on halunnut toteuttaa dialogihankkeen, jossa keskitytään kahteen pääkysymykseen:

  • Kuinka pohjoismainen yhteistyö voi auttaa purkamaan tärkeimmät ammattialasäännöstöjen määräämät rajoitukset, jotka estävät ammattitutkinnon käyttämisen toisessa Pohjoismaassa?
  • Kuinka pohjoismainen yhteistyö voi edistää sitä, että entistä useampi pohjoismaalainen valitsee ammattikoulutuksen?

Pohjoismaiden neuvosto päätti vuoden 2021 lopussa käynnistää hankkeen, jossa aiheeseen liittyvistä toimijoista muodostettiin yhteinen ajatushautomo. Ajatushautomo kokoontui viisi kertaa vuoden 2022 alkupuoliskolla. Sen jälkeen suositukset koottiin koulutusmietinnöksi.

Lue mietintö ”Attraktive erhvervs-uddannelser i Norden” (tanskaksi) tästä.

Flere nyheder fra NVL

Micke Larsson

06/12/2023

Åland

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland med visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” manifesterades i september 2016.

Se opptak av Kunnskapsprat om kompetanse og arbeidsliv fra Norge

04/12/2023

Norge

På Direktoratet for utdanning og kompetanse sitt frokostmøte i Oslo 22. november spurte vi: Hva som skal til for å få flere i jobb? Og hvordan kan økt kompetanse bidra til at flere står lenger i arbeid?

Flere nye satsinger innen høyere utdanning og kompetanse

01/12/2023

Norge

Forslaget for Statsbudsjettet for 2024 er lagt fram og regjeringen presenterer tiltak for å styrke høyere yrkesfaglig utdanning, ordningen Fagbrev på jobb, norsk fagspråk og digital norskopplæring.

Share This