02/05/2023

Norden

Ammatillinen koulutus, Elinkeinoelämä, Koulutuspolitiikka

Ovatko ammattikoulutukset riittävän nykyaikaisia?

Pohjoismaiden neuvosto järjesti konferenssin, jonka otsikkona oli ”Pohjola etsii ammattikoulutettua työvoimaa”. Konferenssissa esiteltiin raportti ammattikoulutuksen houkuttelevuuden lisäämisestä.

Attraktive erhvervsuddannelser i Norden

Raportin ”Attraktive erhvervsuddannelser i Norden” kansi

Pohjoismaiden neuvosto on järjestänyt konferenssin, jonka otsikkona oli ”Pohjola etsii ammattikoulutettua työvoimaa”. Konferenssissa esiteltiin raportti ”Attraktive erhvervsuddannelser i Norden” (houkuttelevat ammattikoulutukset Pohjolassa). Konferenssissa keskusteltiin myös tulevaisuuden työelämän osaamisen turvaamisesta, selvitettiin mahdollisuuksia ammattitutkintojen hyväksymiseen yli Pohjoismaiden rajojen ja pohdittiin, miten ammattikoulutusohjelmista voisi tehdä houkuttelevampia ja halutumpia.

Nordregio-tutkimuskeskuksen tekemän kartoituksen mukaan Pohjoismaissa on noin 365 paikallista työmarkkinaa, joiden koko vaihtelee pääkaupunkiseutujen 1,5 miljoonasta maaseutukuntien sataan ihmiseen. Koska työmarkkinat ovat hyvin erilaisia, myös haasteet ja mahdollisuudet eroavat toisistaan.

Jorodd Asphjell och Pilvi Ryökkynen
Pohjoismaiden neuvoston presidentti Jorodd Asphjell ja Utbildning Nordin koulutusjohtaja Pilvi Ryökkynen keskustelevat pohjoismaisesta suutarikoulutuksesta Utbildning Nordissa.

Vilkasta ajatustenvaihtoa

Konferenssin osallistujat keskustelivat myös osaavan työvoiman rekrytoinnista, osaamisen kehittämisestä työpaikalla sekä työvoiman liikkuvuudesta. Pohjoismaiden sisäinen liikkuvuus kirvoitti vilkasta ajatustenvaihtoa: 1,7 prosenttia Pohjoismaiden kansalaisista asuu muualla kuin synnyinmaassaan, mutta onko se paljon vai vähän?

NVL esitteli pohjoismaista validoinnin laadun kehittämistyötä sekä alkuvaiheessa olevaa selvitystyötä niin sanottujen pienten osaamiskokonaisuuksien käyttämisestä työkaluna ihmisten liikkuvuuden ja osaamisen lisäämiseksi Pohjoismaissa. NVL selvittää muun muassa pienten osaamiskokonaisuuksien laadunvarmistusta ja lainmukaisuutta pystyäkseen arviomaan niiden läpinäkyvyyttä ja yhtäpitävyyttä sekä kartoittaa eri sektorien ja toimijoiden välistä yhteistyötä ja tunnustamista.

Konferenssi rajaseudulla

Konferenssi järjestettiin Ruotsin ja Suomen rajaseudulla Haaparannalla ja Matarengissa. Ohjelmaan kuului kiinnostava opintokäynti Utbildning Nordissa, jossa nuoria ja aikuisia Norjasta, Ruotsista ja Suomesta koulutetaan yli 30 eri ammattiin. Utbildning Nordilla on tiiviit siteet elinkeinoelämään, ja koulutuksia muokataan yksilöllisten tarpeiden sekä Norjan, Suomen ja Ruotsin erilaisten vaatimusten mukaan. Koulutusten kesto vaihtelee opiskelijan aiemman osaamisen mukaan. Ihmiset, joilla on muutaman vuoden ammattikokemus, voivat käydä läpi aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen. Siihen osallistuu ammatillisesti päteviä arvioijia joko oppilaitoksesta tai tarvittaessa elinkeinoelämästä.

Koulutusasioista vastaavat poliitikot, työnantaja- ja työntekijäjärjestöt, viranomaiset ja pohjoismaiset yhteistyöjärjestöt kävivät keskusteluja ja nostivat etusijalle viisi toimenpidettä ja ratkaisuehdotusta. Ammattikoulutuksen houkuttelevuuden lisäämiseksi perustettu ajatushautomo nostaa ne esiin raportissaan.

Pohjoismaihin houkuttelevia ammattikoulutuksia

Pohjoismaissa liian harva nuori valitsee ammattikoulutuksen. Suuressa osassa Pohjolaa on jo nyt pulaa osaavasta työvoimasta, ja haaste kasvaa entisestään, jos kehitys jatkuu nykyisenlaisena.

Tästä syystä Pohjoismaiden neuvosto on halunnut toteuttaa dialogihankkeen, jossa keskitytään kahteen pääkysymykseen:

  • Kuinka pohjoismainen yhteistyö voi auttaa purkamaan tärkeimmät ammattialasäännöstöjen määräämät rajoitukset, jotka estävät ammattitutkinnon käyttämisen toisessa Pohjoismaassa?
  • Kuinka pohjoismainen yhteistyö voi edistää sitä, että entistä useampi pohjoismaalainen valitsee ammattikoulutuksen?

Pohjoismaiden neuvosto päätti vuoden 2021 lopussa käynnistää hankkeen, jossa aiheeseen liittyvistä toimijoista muodostettiin yhteinen ajatushautomo. Ajatushautomo kokoontui viisi kertaa vuoden 2022 alkupuoliskolla. Sen jälkeen suositukset koottiin koulutusmietinnöksi.

Lue mietintö ”Attraktive erhvervs-uddannelser i Norden” (tanskaksi) tästä.

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This