Nyheder fra NVL

Tema

Land

5 retningslinjer for digital inkludering (Nynorsk)

17/11/2023

Norden

Nordisk Nettverk for Voksnes Læring (NVL) presenterer fem tilrådingar som støttar utviklinga av den digitale kompetansen til vaksne.

Förtydligande i lagen ska leda till att alla elever får tillgång till läroböcker

14/11/2023

Sverige

Läromedel av hög kvalitet är viktiga för elevernas lärande och ett viktigt stöd för lärare. Trots detta saknar många skolor tillgång till ändamålsenliga läromedel. I mars 2023 beslutade regeringen om ett nytt statsbidrag som kan användas för att köpa in läromedel till skolorna.

5 policy-anbefalinger til digital inklusion (Dansk)

10/11/2023

Norden

Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) præsenterer fem anbefalinger, der understøtter udviklingen af voksnes digitale kompetencer.

New Report on Digital Competences in Tomorrow´s Working Life

10/11/2023

Norden

The report identifies challenges and solutions regarding digital transformation in small and medium-sized companies in the industry.

Grundtvigs Forum Logo

06/11/2023

Danmark

Grundtvigs Forum er en forening, der blev etableret i 1898, og som stadig i dag er aktuel. Foreningen har pt. stigende medlemstal. Der er i dag ca. 1300 medlemmer, som omfatter både foreninger og enkeltpersoner.

5 retningslinjer for digital inkludering (Norsk – Bokmål)

03/11/2023

Danmark

Nordisk Nettverk for Voksnes Læring (NVL) presenterer fem anbefalinger som støtter utviklingen av voksnes digitale kompetanse.

Ny rapport om industriens kompetansebehov

01/11/2023

Norge

Työryhmä, johon kuuluu osallistujia teollisuusalan työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä, osaamisministeriöstä sekä korkeakoulu- ja osaamisvirastosta, on käynyt läpi teollisuuden osaamistarpeet.

Stärkt sfi ska få fler personer i arbete och möjlighet att försörja sig

01/11/2023

Sverige

Kunnilla ja koulutuksen järjestäjillä eri tapoja kartoittaa opiskelijan taitoja opintojen alussa.

Ti anbefalinger for bedre dimensjonering av høyere utdanning

31/10/2023

Norge

Anbefalingene gis av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (Hk-dir), som på oppdrag fra det norske Kunnskapsdepartementet har gjennomført en utredning om dimensjonering av høyere utdanning.

Ny rapport om industriens kompetansebehov

31/10/2023

Norge

Vinnuhópur sem samanstendur af þátttakendum frá Samtökum iðnaðarins í Noregi, norska starfsgreinasambandinu, menntamálaráðuneytinu og háskólastofnuninni (HK-dir) hefur farið yfir færniþörf innan iðngeirans.

Stärkt sfi ska få fler personer i arbete och möjlighet att försörja sig

31/10/2023

Sverige

Í Svíþjóð standa sveitarfélög og fræðsluaðilar á ólíkan hátt að því að kortleggja þekkingu nemenda við upphaf náms.

Stärkt sfi ska få fler personer i arbete och möjlighet att försörja sig

24/10/2023

Sverige

I Sverige gör kommuner och utbildningsanordnare olika när det gäller kartläggning av elevens kunskaper när en elev ska börja sin utbildning.