08/06/2022

Norden

Erhvervsliv

Paula Lehtomäki får nyt job

Nordisk Ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki skifter til stillingen som administrerende direktør for Skogsindustrin rf, Finnish Forest Industries Federation. Dermed afslutter hun sin ansættelse hos Nordisk Ministerråd i september 2022, et halvt år før ansættelsesperioden udløber.

Paula Lehtomäki

Nordisk Ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki Foto: Ninni Andersson

– Det nordiske samarbejde er vigtigere end nogensinde, og jeg glæder mig til også i de kommende måneder at arbejde for et mere resultatorienteret og fokuseret nordisk samarbejde, siger Paula Lehtomäki.

Under Paula Lehtomäkis ledelse har Nordisk Ministerråd målrettet virksomheden, så den med fuld kraft kan indfri statsministrenes vision om, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030.

Paula Lehtomäki tiltrådte sit fireårige opdrag som generalsekretær i marts 2019, og hendes mandat skulle være udløbet i marts 2023.

Processen med at rekruttere en ny generalsekretær er påbegyndt.

Læs mere på norden.org.

Flere nyheder fra NVL

En lærer og en elev sidder over for hinanden og fører en samtale, mens de sidder ved et bord i et klasseværelse omgivet af studiematerialer og farvetuscher.

23/04/2024

Norden

NVL’s netværk for uddannelse i fængsler har nedsat en arbejdsgruppe, som skal analysere og på sigt styrke uddannelsesmulighederne for kvinder i fængsel.

Ny modell for opptak til høyere utdanning

17/04/2024

Norge

Regjeringens forslag til opptak for høyere utdanning skal stimulere til at flere kommer raskere i gang med studier og ut i arbeidslivet

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Share This