27/06/2020

Norden

Utdanning I fengsel,

Plakater om karriereveiledning i kriminalomsorgen

Med mål om å bidra til økt kunnskap om karriereveiledning i kriminalomsorgen i Norden, har Nätverk för utbildning i fängelse produsert plakater for målgruppene innsatte, ansatte og ledere.

Plakater om karriereveiledning i kriminalomsorgen

Plakater om karriereveiledning i kriminalomsorgen

Se og last ned plakatene nederst på siden. For de innsatte benyttes plakaten “Karriereveiledning kan bidra til din vei videre” (overskrift på norsk versjon), som viser hva karrierevejledning kan bidra med, mens ”Karriereveiledningsplakaten” (overskrift på norsk versjon) er ment for ansatte og ledere ettersom den skisserer hva arbeidsgruppen mener karriereveiledning i kriminalomsorgen skal inneholde.

Plakatene finnes i to format som kan printes ut og benyttes i egen virksomhet. Plakatene finnes på dansk, islandsk, finsk, norsk, og svensk. Plakatene er språklig tilpasset det enkelte land, noe som gjør at overskriftene er forskjellig.

Om nettverkets arbeid med karriereveiledning i kriminalomsorgen

Nordiskt Nätverk för Utbildning i Fängelse har siden 2018 initiert og koordinert mindre nordiske arbeidsgrupper som er tematisk avgrenset og som har hatt en tidsbegrenset mandatperiode. Forventet effekt er at arbeidet vil lede til konkrete resultat til bruk på et operativt nivå.

Arbeidsgruppen for karriereveiledning har fokusert på studie- og karriereveiledning for innsatte som deltar i utdanning. Deltakelse i utdanning bidrar til å styrke de innsattes forutsetninger for et liv uten kriminalitet, og karriereveiledning er en nøkkel som kan bidra til at innsatte utvikler kunnskap og selvinnsikt i forbindelse med valg knyttet til opplæring og yrkesliv. Tilgang til god karriereveiledning kan bidra til å forebygge og hindre tilbakefall til kriminalitet og dermed være et verktøy for integrering i samfunnet. Arbeidsgruppen har sett nærmere på hvordan karriereveiledning foregår i de nordiske land for å kunne lære av hverandre.

Arbeidsgruppen har bestått av personer som arbeider med karriere/studie veiledning innen opplæring i kriminalomsorgen i Norden – enten som ansatt med veiledningsfunksjon eller som sentral representant for veiledningsområdet.

Læs mere om det nordiske Nätverk för Utbildning i Fängelse her.

Kontakt nettverket med tilbakemeldinger

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger når det gjelder plakatene, ta kontakt med nettverkets koordinator:

Lena Broo
Kriminalvården
Lena.Broo@kriminalvarden.se

Download plakaterne her:

Plakater for ansatte og ledere:

NVL Plakat 350×500 Print (DA) 
NVL Plakat 350×500 Print (FI)
NVL Plakat 350×500 Print (IS)
NVL Plakat 350×500 Print (NO)
NVL Plakat 350×500 Print (SE)

NVL Plakat A3 (DA)
NVL Plakat A3 (FI)
NVL Plakat A3 (IS)
NVL Plakat A3 (NO)
NVL Plakat A3 (SE)

Plakater for innsatte:

NVL Plakat 350×500 Print (DA)
NVL Plakat 350×500 Print (FI)
NVL Plakat 350×500 Print (IS)
NVL Plakat 350×500 Print (NO)
NVL Plakat 350×500 Print (SE)

NVL Plakat A3 (DA)
NVL Plakat A3 (FI)
NVL Plakat A3 (IS)
NVL Plakat A3 (NO)
NVL Plakat A3 (SE)

Flere nyheder fra NVL

Flere nye satsinger innen høyere utdanning og kompetanse

01/12/2023

Norge

Forslaget for Statsbudsjettet for 2024 er lagt fram og regjeringen presenterer tiltak for å styrke høyere yrkesfaglig utdanning, ordningen Fagbrev på jobb, norsk fagspråk og digital norskopplæring.

Ti anbefalinger for bedre dimensjonering av høyere utdanning

29/11/2023

Norge

Ráðin eru veitt af stofnun háskólamenntunar og hæfni (Hk-dir) sem falið var að rannsaka framboð háskólamenntunar af norska menntamálaráðuneytinu.

Sveriges regeringen genomför särskild satsning på regionalt yrkesvux i expansiva regioner

29/11/2023

Sverige

Á næsta ári mun sænska ríkisstjórnin innleiða nýjan ríkisstyrk til starfsmenntunar innan fullorðinsfræðslu sveitarfélaga á framhaldsskólastigi þar sem stofnun nýrra eða stækkun fyrirtækja er fyrirsjáanleg. Þetta á einkum við í strjálbýlum héruðum.

Share This