08/02/2024

Norden

Utdanningspolitikk, Arbeidsliv

Rådgivningsnotat for statistikk om realkompetansevurdering

NVLs ekspertgruppe for RKV tok i 2022 initiativ til å undersøke hva som fantes av statistikk om real-kompetansevurdering i de nordiske landene i henhold til EUs definisjon.

Policy Brief Norwegian 2023

Rådgivningsnotat for statistikk om realkompetansevurdering

Dette rådgivningsnotatet er utarbeidet av Nordisk Nettverk for Voksnes Læring (NVL) for å understreke hvor viktig det er å følge opp og kvantifisere de realkompetanseaktivitetene som gjennomføres i de nordiske landene, og for å muliggjøre forskning og konsekvensanalyser som kan danne grunnlag for politisk prioritering.

Аnbefalinger

NVLs ekspertgruppe for RKV anbefaler alle nordiske land inklusive de selvstyrte områdene:

  • å følge opp RKV for alle primære formål – for tilgang til utdanning på riktig nivå, for dispensasjon for å forkorte utdanningen og for arbeidsmarkedsmatching for å gjøre det mulig for den enkelte å søke jobb som svarer til deres faktiske kompetanse.
  • å følge opp RKV innenfor formell utdanning og realkompetansevurdering som finner sted i andre sammenhenger, herunder videregående opplæring, fagutdanning, universitetsutdanning, arbeidsmarkedstiltak, folkeopplysning, bransje-realkompetansevurdering osv.
  • å følge opp RKV på individuelt nivå som gjør det mulig med konsekvensanalyser og jamføring med sysselsettingsstatistikk, sosioøkonomiske bakgrunnsfaktorer, sosiale kostnader og private finanser.
  • å utpeke myndighet som får ansvar for statistikken, og gi den i oppdrag å ta ansvar for innsamling av nevnte statistikk og gjøre statistikken tilgjengelig for forskning og konsekvensanalyser.

Læs Rådgivningsnotat for statistikk om realkompetansevurdering her.

Flere nyheder fra NVL

Lärare och glada barn som ritar tillsammans i ett klassrum.

19/06/2024

Sverige

Barnskötare är den största yrkesgruppen i förskolan och spelar en viktig roll för barnens trygghet, omsorg och sociala utveckling. Det är i dag för stor variation på de utbildningar till barnskötare som finns i Sverige. Utbildningarna behöver bli mer anpassade till det arbete som väntar de studerande efter utbildningen.

Menntun ungs fólks í afplánun.

18/06/2024

Norden

Pohjoismaisissa vankiloissa toimivat opettajat, konsultit ja johtajat jakavat uudessa materiaalipaketissa kokemuksiaan nuorten vankien koulutuksesta.

Menntun ungs fólks í afplánun.

17/06/2024

Norden

Kennarar, ráðgjafar og stjórnendur i norrænum fangelsum miðla nýju fræðsluefni af reynslu sinni af vinnu við menntun ungs fólks í afplánun.

Share This