20/03/2023

Island

Näringsliv, Vuxnas lärande

Röster från människor med utländsk bakgrund – inkludering i studier, arbete och samhälle

Arbetslivets utbildningscenter (FA) och Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) leder projektet Röster från människor med utländsk bakgrund – inkludering i studier, arbete och samhälle, i samarbete med Social- och arbetsmarknadsministeriet och Ministeriet för utbildning och barn.

Röster från människor med utländsk bakgrund – inkludering i studier, arbete och samhälle

Röster från människor med utländsk bakgrund – inkludering i studier, arbete och samhälle

Projektet ”Röster från människor med utländsk bakgrund – inkludering i studier, arbete och samhälle” är en del av ministeriernas plan för ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2023.I projektet kommer fokusgrupper att hållas i fem regioner med grupper av unga med utländsk bakgrund (18–35 år) för att lyfta fram deras syn på tillgång till utbildning, arbetsmarknad och andra samhällsområden. Synpunkter från olika representanter från beslutsfattande nivå och tjänsteleverantörer (till exempel Arbetsförmedling och utbildningsanordnare), samt företag/institutioner, om hur processer kan anpassas till invandrares behov kommer också att inhämtas.

Den 11 maj hålls en nordisk konferens där projektets målgrupp, beslutsfattare och tjänsteleverantörer samlas för att arbeta med resultatet från arbetet med fokusgrupperna och formulera en handlingsplan. Processen kommer att genomföras i nära samarbete med projektets nationella referensgrupp, expertnätverk inom NVL och forskare.

Projektet finansieras av Nordiska tjänstemannakommittén för utbildning och forskning (EK-U) och Nordiska tjänstemannakommittén för arbetsmarknaden (EK-A).

Nordic Council of Ministers
Arbeidslivets opplæringssenter

Flere nyheder fra NVL

Flere nye satsinger innen høyere utdanning og kompetanse

01/12/2023

Norge

Forslaget for Statsbudsjettet for 2024 er lagt fram og regjeringen presenterer tiltak for å styrke høyere yrkesfaglig utdanning, ordningen Fagbrev på jobb, norsk fagspråk og digital norskopplæring.

Ti anbefalinger for bedre dimensjonering av høyere utdanning

29/11/2023

Norge

Ráðin eru veitt af stofnun háskólamenntunar og hæfni (Hk-dir) sem falið var að rannsaka framboð háskólamenntunar af norska menntamálaráðuneytinu.

Sveriges regeringen genomför särskild satsning på regionalt yrkesvux i expansiva regioner

29/11/2023

Sverige

Á næsta ári mun sænska ríkisstjórnin innleiða nýjan ríkisstyrk til starfsmenntunar innan fullorðinsfræðslu sveitarfélaga á framhaldsskólastigi þar sem stofnun nýrra eða stækkun fyrirtækja er fyrirsjáanleg. Þetta á einkum við í strjálbýlum héruðum.

Share This