20/03/2023

Island

Näringsliv, Vuxnas lärande

Röster från människor med utländsk bakgrund – inkludering i studier, arbete och samhälle

Arbetslivets utbildningscenter (FA) och Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) leder projektet Röster från människor med utländsk bakgrund – inkludering i studier, arbete och samhälle, i samarbete med Social- och arbetsmarknadsministeriet och Ministeriet för utbildning och barn.

Röster från människor med utländsk bakgrund – inkludering i studier, arbete och samhälle

Röster från människor med utländsk bakgrund – inkludering i studier, arbete och samhälle

Projektet ”Röster från människor med utländsk bakgrund – inkludering i studier, arbete och samhälle” är en del av ministeriernas plan för ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2023.I projektet kommer fokusgrupper att hållas i fem regioner med grupper av unga med utländsk bakgrund (18–35 år) för att lyfta fram deras syn på tillgång till utbildning, arbetsmarknad och andra samhällsområden. Synpunkter från olika representanter från beslutsfattande nivå och tjänsteleverantörer (till exempel Arbetsförmedling och utbildningsanordnare), samt företag/institutioner, om hur processer kan anpassas till invandrares behov kommer också att inhämtas.

Den 11 maj hålls en nordisk konferens där projektets målgrupp, beslutsfattare och tjänsteleverantörer samlas för att arbeta med resultatet från arbetet med fokusgrupperna och formulera en handlingsplan. Processen kommer att genomföras i nära samarbete med projektets nationella referensgrupp, expertnätverk inom NVL och forskare.

Projektet finansieras av Nordiska tjänstemannakommittén för utbildning och forskning (EK-U) och Nordiska tjänstemannakommittén för arbetsmarknaden (EK-A).

Nordic Council of Ministers
Arbeidslivets opplæringssenter

Flere nyheder fra NVL

Personer med VR-headsets på en arbejdsplads

26/05/2023

Norden

NVL arrangerte webinar 9. mai om læring og innovasjon i arbeidslivet med fokus på en nordisk modell for erfaringsdeling og samskapelse av ny kunnskap med fulltallig deltakerantall.

Utsynsmeldingen: Vil matche utdanningen med arbeidslivets behov

16/05/2023

Norge

Regjeringen viser til tiltak for å utdanne nok folk med den rette kompetansen arbeidslivet behøver i årene fremover.

Finsk yrkesutbildning behöver ännu förbättras

08/05/2023

Finland

Yrkesutbildningen i Finland genomgick en stor reform under 2018. Nu visar en ny undersökning att många mål uppnåtts, men det finns fortfarande brister att åtgärda.

Share This