01/11/2023

Sverige

Aikuisten oppiminen, Yhtäläiset mahdollisuudet

Ruotsi toisena kielenä -opetuksen vahvistaminen antaa useammille mahdollisuuden työllistyä ja hankkia elantonsa

Kunnilla ja koulutuksen järjestäjillä eri tapoja kartoittaa opiskelijan taitoja opintojen alussa.

Stärkt sfi ska få fler personer i arbete och möjlighet att försörja sig

Ruotsi toisena kielenä -opetuksen vahvistamisen on määrä antaa yhä useammalle mahdollisuus työllistyä ja hankkia elantonsa.

Ruotsissa kunnilla ja koulutuksen järjestäjillä on eri toimintatapoja siinä, miten koulutuksensa aloittavien opiskelijoiden lähtötaitoja kartoitetaan. Asia nousi esiin laatu- ja yhdenvertaisuusselvityksessä, joka koski ruotsia toisena kielenä (svenska för invandrare, sfi) opiskeleville annettavaa aikuiskoulutusta. Nyt selvityksen perusteella vaaditaan opiskelijan taitotason parempaa kartoitusta, minkä odotetaan parantavan yksittäisen opiskelijan opintojen suunnittelua. Tavoitteena on, että sfi-opinnot loppuun suorittavien määrä nousisi koko maassa.

Monet ulkomailla syntyneet ovat etäällä työmarkkinoista. Puutteellinen ruotsin kielen taito on yksi työttömyyden syistä. Ruotsin oppiminen on tärkeä edellytys sille, että ihminen pystyy työllistymään ja elättämään itseään. Myös tilapäisen suojelun direktiivin turvin Ruotsiin tulleiden ukrainalaisten on tärkeää kyetä elättämään itsensä, jos he jäävät maahan pitkäksi aikaa.

– Toiveena on, että tämä johtaa parempaan läpivirtaukseen sfi-opetuksessa. Kuntien tulee myös dokumentoida, mitä ne tekevät tavoittaakseen sfi-opetukseen oikeutetut ja motivoidakseen heitä osallistumaan opetukseen. Ennen kaikkea tavoitteena on, että entistä useammat naiset osallistuvat sfi-opetukseen, työmarkkina- ja integraatioministeri Johan Pehrson sanoo.

– Työllistyäkseen ukrainalaisilla tulee olla sellaista osaamista, jolle on kysyntää työmarkkinoilla, sekä ruotsin kielen osaamista. Niinpä on tärkeää, että myös nämä ihmiset pääsevät sfi-opetukseen, koulutusministeri Mats Persson toteaa.

Ruotsin hallituksen budjettiesityksessä vuodelle 2024 ehdotetaan, että kunnat saavat 29 miljoonan kruunun korvauksen sfi-koulutuksesta ja että niille myönnetään 80 miljoonaa kruunua ukrainalaisille suunnatun sfi-opetuksen järjestämiseen kunnallisessa aikuiskoulutuksessa.

Lisää aiheesta (ruotsiksi):

Flere nyheder fra NVL

Visualisering av samordning av vägledning i de nordiska länderna

08/12/2023

Sverige

Den grafiska presentationen visar tillgången till vägledning i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland och hur långt de kommit i de enskilda delar som undersökts via rapporten ”Samordning av vägledning i de nordiska länderna” (2020-2023).

Micke Larsson

06/12/2023

Åland

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland med visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” manifesterades i september 2016.

Se opptak av Kunnskapsprat om kompetanse og arbeidsliv fra Norge

04/12/2023

Norge

På Direktoratet for utdanning og kompetanse sitt frokostmøte i Oslo 22. november spurte vi: Hva som skal til for å få flere i jobb? Og hvordan kan økt kompetanse bidra til at flere står lenger i arbeid?

Share This