25/04/2022

Danmark

Demokrati, Folkeoplysning

Sophia – en tænketank for pædagogik og dannelse

Tænketank har til formål at styrke levende dialog og debat omkring skole, dannelse, pædagogik og ledelse, på en måde, der fastholder og fremme det demokratiske grundlag for vore undervisnings- og uddannelsesinstitutioners indhold og virkemåde.

Sophia – en tænketank for pædagogik og dannelse

Sophia – en tænketank for pædagogik og dannelse

Sophia er en tænketank, hvor det indholdsmæssige arbejde udføres af frivillige. Alle har rod i uddannelsessektoren fra daginstitutioner til universitet, og som med engagement og med praktisk og teoretisk indsigt, bidrager til at få stillet frugtbare analyser og de rigtige spørgsmål til en udvikling, som vi ønsker at fremme.

Læs mere:

Om Sophia

Artikler og blogs

Samtaler

Audio og video

Formålet med tænketankens arbejde er bl.a. at styrke en levende dialog og debat omkring skole, dannelse, pædagogik og ledelse.

På Sophia´s hjemmeside er der meget interessante, nuanceret og fagligt lærerigt materiale tilgængeligt som open access.

Flere nyheder fra NVL

En lærer og en elev sidder over for hinanden og fører en samtale, mens de sidder ved et bord i et klasseværelse omgivet af studiematerialer og farvetuscher.

23/04/2024

Norden

NVL’s netværk for uddannelse i fængsler har nedsat en arbejdsgruppe, som skal analysere og på sigt styrke uddannelsesmulighederne for kvinder i fængsel.

Ny modell for opptak til høyere utdanning

17/04/2024

Norge

Regjeringens forslag til opptak for høyere utdanning skal stimulere til at flere kommer raskere i gang med studier og ut i arbeidslivet

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Share This