24/10/2023

Sverige

Vuxnas lärande, Lika möjligheter

Stärkt sfi ska få fler personer i arbete och möjlighet att försörja sig

I Sverige gör kommuner och utbildningsanordnare olika när det gäller kartläggning av elevens kunskaper när en elev ska börja sin utbildning.

Stärkt sfi ska få fler personer i arbete och möjlighet att försörja sig

Stärkt sfi ska få fler personer i arbete och möjlighet att försörja sig

I Sverige gör kommuner och utbildningsanordnare olika när det gäller kartläggning av elevens kunskaper när en elev ska börja sin utbildning. Genom förslag från utredningen om stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA) skärps kraven på en noggrann kartläggning av elevens kunskaper, vilket förväntas bidra till en bättre planering av utbildningen för den enskilda eleven. Syftet är att fler individer över hela landet ska fullfölja sfi.

Många utrikes födda står långt ifrån arbetsmarknaden. Bristande kunskaper i svenska är en del av orsaken till arbetslöshet. En viktig förutsättning för att kunna få jobb och ha möjlighet att försörja sig själv är att lära sig svenska. Det blir även viktigt för personer från Ukraina, som befinner sig i Sverige med skydd av det så kallade massflyktsdirektivet, att kunna försörja sig själva om vistelsen blir långvarig

– Förhoppningen är att detta ska leda till bättre genomströmning i sfi. Kommuner ska även dokumentera de insatser de gör för att nå dem som har rätt till sfi och motivera dem att delta i utbildningen. Framför allt bör det leda till att fler kvinnor kommer att delta i sfi, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

– En förutsättning för att personer från Ukraina ska få ett arbete är att de har de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden och kunskaper i svenska språket. Därför är det viktigt att även dessa personer får tillgång till sfi, säger utbildningsminister Mats Persson.

Sveriges regering föreslår i budgetpropositionen för 2024 en kompensation med 29 miljoner kronor till kommunerna för undervisningen i sfi och att 80 miljoner kronor avsätts till kommuner för att kunna erbjuda kommunal vuxenutbildning i sfi för personer från Ukraina.

Läs mer här:

Flere nyheder fra NVL

Visualisering av samordning av vägledning i de nordiska länderna

08/12/2023

Sverige

Den grafiska presentationen visar tillgången till vägledning i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland och hur långt de kommit i de enskilda delar som undersökts via rapporten ”Samordning av vägledning i de nordiska länderna” (2020-2023).

Micke Larsson

06/12/2023

Åland

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland med visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” manifesterades i september 2016.

Se opptak av Kunnskapsprat om kompetanse og arbeidsliv fra Norge

04/12/2023

Norge

På Direktoratet for utdanning og kompetanse sitt frokostmøte i Oslo 22. november spurte vi: Hva som skal til for å få flere i jobb? Og hvordan kan økt kompetanse bidra til at flere står lenger i arbeid?

Share This